1. typ podmínkových vět – 1 st type of conditional clauses

Reálná podmínka s referencí do okamžité i vzdálené budoucnosti.

Tvoření a použití

  • vyjadřuje podmínku, která se za určitých okolností může okamžitě, nebo v krátké i vzdálené budoucnosti naplnit

If + present + „will“ future

If he is in a hurry, he will not miss the bus. (Pokud se bude spěchat, nezmešká autobus.)

Podmínkou k tomu, aby nezmeškáte autobus je fakt, že se musí spěchat, čili je tu reálná šance, že ho nezmešká, pokud se pospíší => reálná podmínka

  • v tomto typu podmínek je podmínkových věta („if clause“) vyjádřená vždy přítomným časem a hlavní věta budoucím časem
  • v podmínkové větě po „if“ nesmí následovat budoucí čas s „will“
  • překládáme ji budoucím časem

Variace s modálními slovesy v hlavní větě

If + present + modals

  • simple present

If she finishes early, she can/could phone me.

  • present continuous

If she is arriving today, she can/could phone me.

  • present perfect simple

If she has arrived, she can/could phone me.

  • present perfect continuous

If she has been waiting, she can/could phone me.

  • cant/must

Variace s imperativem (rozkazovací způsob) v hlavní větě

If + present + imperativ

If you meet him, please give him my regards.
If he calls, tell him to wait for me.
If you write to her, send her my love.

Variace s imperativem nahrazujícím „if“ v podmínkové větě

Imperativ + spojka + hlavní věta s „will“

Stop eating Sweets, or you won’t get any dinner. (If you don `t stop eating Sweets, you won` t get any dinner.)

Fail to pay and they will cut off the electricity. (If you fail to pay, they will cut off the electricity.)

Take a taxi otherwise you’ll miss the train. (If you don `t take a taxi, you` ll miss the train.)

Pozor! Pokud podmínkových věta stojí na začátku výpovědi, vždy se odděluje od hlavní věty čárkou.

Komentáře nejsou povoleny.