2. typ podmínkových vět – 2nd type of conditional clauses

Nereálná podmínka s referencí do přítomnosti.

Tvoření a použití

  • vyjadřuje podmínku, která se pro nesplnění určitých okolností nemůže zrealizovat

Ig he was in a hurry, he would not miss the bus. (Pokud by spěchal, nezmeškal by autobus.)

Podmínkou k tomu, aby nezmeškal autobus je fakt, že by si měl spěchat. Jelikož si nespěchal, není zde reálná šance, že ho chytí => nereálná podmínka

Možné variace v 2. podmínkové větě

If + I/he/she/it + was/were + Would/should + základní tvar slovesa

v 1. a 3. osobě jednot. čísla používáme tvar „were“, pokud:

  • se vyjadřujeme ve formálním stylu: If he were qualified, he could ask for that job.
  • pokud chceme poradit ve významu „v někoho situaci“: If I were you, I would go.
If + past + modals
If we knewn about it, we could come earlier.
If we were there, we might help.
If she weren’t successful, she should try again

Komentáře nejsou povoleny.