3. typ podmínkových vět – 3rd type of conditional clauses

Nereálná podmínka s referencí do minulosti.

Tvoření a použití

  • vyjadřuje podmínku, která se pro nesplnění určitých okolností nemohla v minulosti zrealizovat

If he had been in a hurry, he woudn´t have missed the bus. (Kdyby se byl spěchal, nebyl by zmeškal autobus.)

If my mum had been Retired, she would / she’d have taken care of my children. (Kdyby moje máma byla bývala v důchodu, byla by se starala o moje děti.)

Podmínkou k tomu, aby nebyl zmeškal autobus byl fakt, že se měl spěchat. Jelikož se nespěchal, nebyla tam reálná šance, že ho chytí -> nereálná podmínka z minulosti

Komentáře nejsou povoleny.