Anglické fráze seznámení

Introductions – Představení

what ‚s your name? – jak se jmenuješ?

my name ‚s … – jmenuji se …
Chris – Chris
Emily – Emily

Jsem … – jsem …
Ben – Ben
Sophie – Sophie

this is … – toto je …
Lucy – Lucia
my wife – moje manželka
my husband – můj manžel
my boyfriend – můj přítel / frajer
my girlfriend – moje přítelkyně / frajerka
my son – můj syn
my daughter – moje dcera

I´m sorry, I didn’t catch your name – promiň, nezachytil jsem tvé jméno

Do you know each other? – znáte se?

nice to meet you – rád tě poznávám
pleased to meet you– rád tě poznávámhow do you do? – těší mě (formální fráze, která se používá při seznamování, správná odpověď je how do you do?)

how do you know each other? – jak jste se seznámili?
we work together – pracujeme spolu
we used to work together – pracovali jsme spolu
we were at school together – chodili jsme spolu do školy
we’re at university together – chodili jsme spolu na vysokou školu
we went to university together – chodili jsme spolu na vysokou školu
through friends – máme společných kamarádů

Where are you from? – Odkud jsi?

where are you from? – odkud jsi?
where do you come from? – odkud pocházíš?
whereabouts are you from?– odkud pocházíš?Jsem from … – jsem z …
England – Anglie

whereabouts in … are you from? – odkud z … pocházíš?
Canada – Kanady

what part of … do you come from? – z které části … pocházíš?
Italy – Itálie

where do you live? – kde bydlíš?
I live in … – bydlím …
London – v Londýně
France – ve Francii

I´m Originally from Dublin but now live in Edinburgh – původem jsem z Dublinu, ale teď žiji v Londýně

I was born in Australia but Grewal up in England – narodil jsem se v Austrálii, ale vyrůstal jsem v Anglii

Further conversation – Podrobnější rozhovor

what brings you to …? – co tě přivedlo do …?
England – Anglie
I´m on holiday – jsem tu na dovolené
I´m on business – jsem tady na služební časté
I live here – žiji zde
I work here – pracuji zde
I study here– studuji zdewhy did you come to …? – proč jsi přišel do …?
the UK – Velké Británie
I came here to work – přišel jsem sem pracovat
I came here to study – přišel jsem sem studovat
I wanted to live abroad – chtěl jsem žít v zahraničí

how long have you livedo here? – jak dlouho tu už žiješ?
I’ve only just arrived – právě jsem jen přišel
a few months – pár měsíců
about a year – asi rok
just over two years – něco přes dva roky
three years – tři roky

how long are you planning to stay here? – jak dlouho tady plánuješ zůstat?
until August – do srpna
a few months – pár měsíců
another year – ještě rok
I´m not sure – nejsem si jistý

do you like it here? – líbí se ti tady?
yes, I love it! – ano, miluji to tady!
I like it a lot – moc se mi tu líbí
it ‚s OK – je zde fajn

what do you like about it? – co se ti tu líbí?
I like the … – líbí se mi …
food – jídlo
weather – počasí
people – lidé

Ages and birthdays – Věk a narozeniny

how old are you? – kolik máš let?
I´m … – mám …
twenty-two – dvaadvacet
thirty-eight – třicet osm

Zapamatujte si, že je správné říci years old („let“) po Číslovky, například I´m forty-seven years old, i když se to velmi nepoužívá v mluveném projevu.

when ‚s your birthday? – kdy máš narozeniny?
it ‚s … – je to …
16 May („the sixteenth of May“ nebo „May the sixteenth“) – 16. května
2 October („the second of October“ nebo „October the second“) – 2. října

Living arrangements – Bydlení

who do you live with? – s kým bydlíš?
do you live with anybody? – bydlíš s někým?

I live with … – bydlím s …
my boyfriend – mým přátelům
my girlfriend – mou přítelkyní
my partner – mým partnerem / mojí partnerkou
my husband – mým manželem
my wife – mou manželkou
my parents – mými rodiči
a friend – kamarádem
friends – kamarády
relatives – známými

do you live on your own? – bydlíš sám?
I live on my own – bydlím sám

I share with one other person – dělím se se spolubydlícím / spolubydlící
I share with … others – dělím se s … dalšími lidmi
two – dvěma
three – třemi

Komentáře nejsou povoleny.