Budoucí čas průběhový – Simple future tense

Jak tvoříme budoucí průběhový čas

Tvoříme ho pomocným slovesem „will“ ve spojení s „be“ a s přítomným příčestím plnovýznamového slovesa t.j. ve tvaru „- ing“ (v anglickém jazyce označován jako přítomné příčestí – present participle

sdělovací věty

S (podmět) + will + be + – ing tvar slovesa + zbytek věty

All the students will be writing an ESSA.
My uncle will be working in the garden.

Obě věty naznačují, že děje v nich vyjádřené jsou naplánovány a budou probíhat nějaký čas v budoucnosti.

tázací věty bez tázacích slov

will + S (podmět) + be + – ing tvar slovesa + zbytek věty

Will all the students be writing an ESSA.
Will your uncle be working in the garden.

tázací věty s tázacím slovem

question word + will + S (podmět) + be + – ing tvar slovesa + zbytek věty

What will all the students be doing here?
Wherw will your uncle be working tomorow?

záporné věty

S (podmět) + will not (won´t) + be + – ing tvar slovesa + zbytek věty

All the students won´t be writing an ESSA.
My uncle won´t be working in the garden.

Použití průběhového budoucího času

 • označuje děje, které budou přerušeny jiným dějem v budoucnosti
  I will be watching TV when she arrives tonight.
  děj probíhající děj, který ho přeruší

  Všimněte si, že slovo šikmo vyznačené „arrives“ je v přítomném jednoduchém čase.
  Jde o časovou větu, ve které po časové spojce nemůže být použito „will“.

 • děje plánované, které budou v procesu vývoje t.j.. zaberou delší časový úsek.
  Obvykle v nich uvádíme i časový údaj

I’ll be working on the project tomorrow afternoon.
At midnight we will still be driving through the desert.
We’ll be flyingto France at 6 next week.

 • paralelní děje v budoucnosti (t.j. děje současně probíhající)

Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
While Ellen is reading, Tim will be watching television.
(„Is reading“ – jde o časovou větu, proto přít. Čas)

Komentáře nejsou povoleny.