Číslovky – Numerals

Základní číslovky

Všimněte si pravopis:

 • 0 nought
 • 1 one
 • 2 two
 • 3 three
 • 4 four
 • 5 five
 • 6 six
 • 7 seven
 • 8 eight
 • 9 nine
 • 10 ten
 • 11 eleven
 • 12 twelve
 • 13 thirteen
 • 14 fourteen
 • 15 fifteen
 • 16 sixteen
 • 17 seventeen
 • 18 eighteen
 • 19 nineteen
 • 20 twenty
 • 21 twenty-one
 • 22 twenty-two
 • 30 thirty
 • 40 forty
 • 50 fifty
 • 60 sixty
 • 70 eeventy
 • 80 eighty
 • 90 ninety
 • 100 one hundred

Upozornění:
Číslovky hundred / thousand / million nepřibírají v množném čísle koncovku-s!
He spent two hundred $ (dollars).

Koncovka množného čísla -s se přidává, jestliže následuje of:
He spent millions of dollars.

V angličtině se číslice „0“ nula vyjadřuje několika způsoby:
0 = nought základní číslovky
0 = oh telefonní číslo
0 = zero stupně teploměru
0 = nil sportovní výsledek, údaj
0 = love při tenisu

V složených číslovky je mezerník mezi desítkami a jednotkami:
forty-eight
thirty-four

Na přepážce mezi desítkami a stovkami se vždy vsouvá spojka and:
two hundred and fifty-six
one hundred and sixty-nine

Každou číslovky lze použít ve funkci podstatného jména, a to i v množném čísle:
She is in her Twente.
There were hundreds of people at the concert.
They walked in threes and Fours.

Řadové číslovky

Pravidelný tvar řadových číslovek

Řadové číslovky se tvoří od základních číslovek příponou -th a obyčejně mají před sebou určitý člen.

základní číslovky – řadové číslovky
seven – seventh sedmý
ten – tenth desátý
two hundred – two hundredth dvousté

Řadové číslovky se dají zkrátit, a to tak, že hned po poslední číslice bez tečky dole na řádek napíšeme poslední dvě písmena: 6th 28th

Nepravidelný tvar řadových číslovek

základní číslovky – řadové číslovky
one – first 1st
two – second 2dn
three – third 3rd
five – fifth 5th
eight – eighth 8th
nine – ninth 9th
twelve – twelfth 12th
twenty-one – twenty-first 21st
thirty-two – thirty-second 32nd
forty-three – forty-third 43rd

Řadové číslovky mění koncová -y před th na í:

základní číslovky – řadové číslovky
thirty – thirtieth
sixty – sixtieth

Použití řadových číslovek

 • Při uvádění pořadí panovníků

Elizabeth II Elizabeth the Second
Richard III Richard the Third

 • Při oznacování kapitol knih, svazků literárního díla

Chapter IV The Fourth Chapter
Chapter Four

 • Při prístupu dat

October 21st, 1998 October the twenty-first, nineteen ninety-eight
21st October 1998 the twenty-first of October, nineteen ninety-eight

 • Letopočtu se zvyknou číst po stovkách:

1734 Seventeen thirty-four
657 six fifty-seven

Pokud však po stovkách následuje číslovka menší než 10, čte se s and:
1805 Eighteen hundred and five

Násobné číslovky

Násobné číslovky jsou:

 • pouze příslovce

once – jednou
Twice – dvakrát
three times – třikrát
four times – čtyřikrát

 • přídavná jména nebo příslovce

single – jednoduchý
double, twofold – dvojnásobný, dvojnásobně
tripple, threefold – trojnásobný, trojnásobně
quadruple, fourfold – čtyřnásobný, čtyřnásobek
fivefold – pětinásobný, pětinásobně
manifold – mnohonásobný, mnohonásobně

Zlomky

V čitateli je základní číslovky, ve jmenovateli je řadová v jednotném nebo množném čísle:

 • one fifth – pětina
 • one third – třetina
 • two thirds – dvě třetiny
 • four fifths – čtyři pětiny

Výjimky:

one half – polovina
one quarter – čtvrtina

Desetinná čísla a zlomky

V angličtině se nepíše desetinnou čárkou, ale desetinná tečka. Po desetinné tečce se čtou císlice každá zvlášt, před tečkou jako základní číslovky:
4.67 four point six seven
3.258 three point two five eight

Určování času

V anglosaských zemích se při uvádění času dělí den a noc na dvakrát po dvanácti hodinách. Podle potřeby třeba rozeznávat hodiny pomocí zkratek:

 • a.m. (ante Merida) pro hodiny 0 – 12
 • p.m (post Merida) pro hodiny 12 – 24

V hovorové řeči se místo zkratek často používá in the morning / in the afternoon.

 • 2.00 a. m.. two a. m. / two in the morning
 • 6.30 p. m.. six thirty p.. m. / six thirty in the afternoon / falf past
 • six in the afternoon
 • Celá hodina se oznacuje o `clock: – 8.00 eight o `clock

Výjimka:
V jízdních řádech a v rozhlase se udávají hodiny od 0 po 24:

 • Departure: London 12.10 Odlet: London twelve ten
 • Arrival: Oxford 13.40 Příjezd: Oxford Thirteen forty

Od 1. po 30. minutu se využívá předložka past a počet minut, které uplynuly po předchozí celé hodině:

 • 2.12 twelve minutes past two
 • 8.04 four minutes past five
 • 10.15 a quarter past ten
 • 11.30 half past eleven

Od 31. po 59. minutu se používá předložka to a počet minut, které chybí do následující celé hodiny:

 • 9.55 five minutes to ten
 • 12.40 twenty minutes to one p.m
 • 3.45 a quarter to four

V hovorové řeči se slovo minutes často vynechává.
Ustálené spojení, které obsahují číslovky nebo časový údaj, je třeba se naučit:

 • a hundred times – stokrát
 • once and for all – jednou provždy
 • once upon a time – byl jednou
 • once more – ještě jednou
 • all at once – najednou
 • Twice a day – dvakrát za den
 • a today week – před týdnem
 • a week ago today – dnes je tomu týden
 • a fortnight – 14 dní
 • the day before yesterday – předevčírem
 • the day after tomorrow – pozítří

Komentáře nejsou povoleny.