Citoslovce v angličtine – Interjections

Citoslovce jsou neohebná slova, která vyjadřují náladu, city, pocity nebo vůli mluvčího, jako jsou např. překvapení (surprise), hněv (anger), radost (pleasure) a pod.; nebo označují zvuky – tehdy jim říkáme zvukomalebná citoslovce.

Po tvaroslovné stránce:

Mají většinou osamocené postavení v jazyce:

 • o, oh – ó, och, v angličtině se používá mnohem častěji než v češtině; má však i mnohem slabší význam, a proto ho při překládání můžeme často vynechat.
 • oh no! – ale ne!, to tedy ne!
 • ah, ach – ah!, ach!, oh!
 • alas – bohužel!, běda!
 • bleep – píp
 • bang – bum!, prásk!, bác!
 • bravo – bravo!, výborně!
 • fie – fuj!, hanba!
 • cheerio – nazdar, nashledanou
 • hum – hm
 • hurrah! hurray!– hurá!
 • hush – pšt!
 • hey – hej! (chceme na něco upozornit, vyjadřujeme překvapení, údiv, radost,…)
 • hallo, hullo – haló, zdravím tě (při setkání)
 • miaow – mňau
 • mew – mňau
 • cock-a-doodle-doo – kikirikí
 • bow-wow! – haf-haf
 • tick-tack – tik-tak
 • wow – fantastické!, skvělé!, úžasné!

Příležitostně ve funkci citoslovce používáme i jiné části řeči:

 • Help! – pomoc!
 • Heavens! – můj ty bože!, proboha!
 • Well! – nuže, tedy, no dobrá, ale, ale!
 • Why! – nuže, ale, no, jakže!
 • Hell! – k čertu!
 • Come! – no tak!
 • There, there! – no tak, no tak!
 • Good gracious! – proboha!
 • Dear me! – proboha!
 • Splash! – žbluňk!

Váhání

Když váháme, opět si můžeme pomoci několika různými citoslovci, jež jsou spíše písemnou podobou zvuku, který člověk při váhání používá. Jsou to především: UM, ER a UH

Místo těchto zvuků se také lidé naučili používat další slovní výplně jako např. well či you know, kinda (kind of), sorta (sort of), like … Přílišné používání těchto zbytečných slov je vždy na škodu, do formální řeči se nehodí vůbec. Slovním výplním se ale budeme věnovat jindy.

Pochopení

Když nám něco dojde, něco pochopíme, použijeme AH  nebo AHA

Ah, it was you all along who kept sending me those weird emails.
Aha! I see now!

Běžné české ‚aha‘ můžeme vyjádřit i spojením I SEE (doslova chápu, rozumím).

Radost

Udělá-li nám něco radost, můžeme zvolat např. YAY

There’s no school tomorrow, yay!

Podobný význam mají např. HOORAY či YIPPEE.

Překvapení, šok

Když nás něco překvapí, použijeme jednoduše OH

Oh, it’s you.
He won the lottery. – Oh, really?

Často používané je v těchto situacích také citoslovce HEY

Hey, what a surprise!
Hey, you’re back!

Pokud chceme vyjádřit nadšení či velmi silné překvapení, jistě znáte zvolání WOW

Wow! Look at that car!
So, what do you think? – Well, wow!

Pokud se jedná o překvapení spíše negativní, používají se citoslovce GOSH , GEE  či YIKES

Gee, why did it happen to me?
Gee, I’m sorry about that.
Gosh, did she really go out with that idiot?
Yikes, it’s late!

Pokud nás něco nemile překvapí, existuje množství nejrůznějších nadávek či slovních výlev, jako např. DARN, DAMN, CRAP, F*CK, SH*T apod. Překládat je můžeme množstvím českých výrazů, od mírnějšího ‚sakra‘ až po různé vulgarismy.

Hodit se může i zvolání PHEW . Používáme ho, když chceme vyjádřit, že jsme rádi, že je něco už u konce a nebo že se to nestalo.

Phew, that was close!
Phew, that was a helluva long movie!

Bolest

Zařvat bolestí můžete v angličtině podobně jako v češtině – OW .

Ow, that hurts!

Znát možná budete i pěkné OUCH, význam je podobný, i když toto citoslovce byste asi nepoužili u déle trvajících bolestí, spíše když Vás něco najednou zabolí, někdo vás dloubne, píchne, praští apod.

Ouch! What did you pinch me for?

Ticho!

Pokud chceme, aby někdo ztichl, použijeme podobný zvuk jako v češtině, tedy SH nebo SHH. Čím více H bude slovíčko mít, tím delší zvuk š bude.

Shh! The baby is sleeping.

Podobné je citoslovce SHUSH a HUSH.

Shush! I’m trying to study.

Pozor, hláska Š figuruje ještě v jednom citoslovci – SHOO. To ale nepoužíváme k tomu, abychom někoho utišili, ale abychom někoho nebo něco odehnali pryč. Přeložit ho můžeme třeba jako ‚kšá‚.

Vyjádření odporu

České ‚fuj‘ či ‚ble‘ můžeme vyjádřit těmito citoslovci: EW, YUCK, UGH nebo zde se objevuje fonetický znak, který v angličtině moc neuvidíte, vyslovuje se jako české CH a nebo ještě lépe jako takové ošklivé chrčivé chrochtavé CH.

He swallowed a worm? Ew!
Yuck, the soup tastes terrible!
Look at them kissing. Ugh.

Mluvíme-li o jídle, často se používá právě YUCK (od toho je dokonce přídavné jméno YUCKY). Opakem těchto slůvek je citoslovce YUM  a od toho vytvořené přídavné jméno YUMMY.

Komentáře nejsou povoleny.