Další způsoby vyjádření budoucnosti – Other ways of expressing future

Budoucnost můžeme vyjádřit i jinými způsoby kromě „shall / will“. A to:

 • be going to
 • be to
 • be due to
 • be about to
I am / You are / he is … going to the dentist tomorrow.
I am / You are / he is … to see the dentist tomorrow.
I am / You are / he is … due to leave at 8 am.
I am / You are / he is … about to get a big surprise

Budoucnost vyjádřena s „be going to“

Použití:

 • předpovědi, které jsou zjevné, že se vyplníOh, look! It ‚s going to rain tonight.
  Can you see that ceiling? It ‚s going to fall down soon.
  Have a Loola at that boy riding a bike se fast. He is going to fall over it.

  Obvykle se spojují s příslovci „soon, next day, tonight“ a pod ..

  Ale Pokud jde o předpověď počasí, oužívame „will“

 • záměry a plány – můžeme přeložit jako „chystám se něco udělat“I am going to Practise the piano this evening.
  (Chystám se / budu hrát na klavír …)
  He is going to see me tonight.

  Ale
  Dáváme přednost „will“, pokud se rozhodneme udělat něco v momentě řeči

  We’re really lost. I’ll stop and ask someone the way.

 • budoucnost vyjádřena s „be to“

  Používá se k vyjádření formálních příprav, veřejných setkání, veřejného oznámení. Obvykle se překládá ve významu „má se něco uskutečnit.“

  You are to deliver these flowers before 10. (Máte doručit tyto květiny před 10.)
  Representatives of Labour Party are to meet this weekend. (Představitelé strany práce se mají setkat tento týden)
  The meeting is to take place in Geneva. (Strtnutie se má konat v Ženevě.)

 • budoucnost vyjádřena s „be due to“

  Používá se ve spojení s jízdními řády, časovým harmonogramem, rozvrhem.

  The train 452 is due to arrive from Paris at 14:15. (Vlak má příchod z Paříže ve 14:15)
  The plane is due to land at 2:15. (Letadlo má přistát o 2:15)

 • budoucnost vyjádřena s „be about to“

  Tato konstrukce se používá k vyjádření okamžité budoucnosti.

  Look! The race is just about to start. (Závody právě začínají)

Komentáře nejsou povoleny.