Minulý průběhový čas – Past continuous Tense

Jak tvoříme minulý průběhový čas

Tvoříme ho pomocí minulého tvaru slovesa „be“ (was / were) a „-ing“ tvaru plnovýznamového slovesa.

sdělovací věty

S (podmět) + minulý tvar „be“ + „- ing“ tvar slovesa

I was
You ware
You ware
He / She / It was waiting
We ware
You ware
They ware

Our friends were preparing an importatnt meeting two weeks ago.
Her flatmate was looking for an appropriate accommodation.

tázací věty

minulý tvar „be“ + S (podmět) + „- ing“ tvar slovesa

Was he waiting?

Pokud se ptáme tázacím slovem, toto slovo stojí na začátku otázky:

Tázací slovo + Was / Were + S (podmět) + „- ing“ tvar slovesa

Where was he waiting?
Why were they listening to music?

záporné věty

S (podmět) + was not (wasn’t) / were not (weren’t) + „- ing“ tvar slovesa

He wasn´t waiting.

Použití minulého průběhového času

 • děj, který probíhal v určitém okamžiku v minulosti definovaném na hodinách nebo jiným dějem (vyjádřeným min. časem), který tvoří jeho pozadí.

At 3 pm I was watching TV. (Čas definovaný hodinou)
I was watching TV when he came. (Čas definovaný jiným dějem)
He was living in the USA in 1998.

 • děje, které zabraly určitý čas v minulosti, přičemž chceme zdůraznit jejich délku trvání

She was reading a book all the Sunday afternoon.
When I decided to leave he was still reading a book.

výrazy all, still pomáhají zdůraznit délku trvání děje.

 • paralelní děje t.j. děje, které probíhaly současně.

While I was working in the garden my wife was cooking.
She was sitting at home and her boyfriend was travelling abroad.

 • opakované děje, které vyjadřují vyšší míru opakování jak by se dalo předpokládat. Vždy s nimi použijeme příslovce „always“ která vyjadřuje častou frekvenci

When he worked here he was always making Mistakes.

Pozor! Zapamatuj si!

 • pokud jeden děj v minulosti probíhal a druhý ho narušil, ten co probíhal je vyjádřen průběhovým časem (I was watching TV) a ten, co ho narušil jednoduchým časem (when he came)
  I was watching TV when he came.
 • pokud dva děje v minulosti probíhaly současně, vždy jsou vyjádřeny průběhovým časem
  While he was listening to music his sister was washing up.
 • Jestliže dva děje proběhly bezprostředně jeden za druhým, oba jsou vyjádřeny jednoduchým minulým časem
  He stopped the car and got out.

Komentáře nejsou povoleny.