Modálne slovesá vyjadřující nabídky, žádosti a návrhy

Modálne slovesá vyjadřující nabídky, žádosti a návrhy – Modals Expressing Offers, Requests, Suggestions

Nabídky, žádosti a návrhy můžeme dávat i přímou cestou bez použití modálních sloves (Have a drink., Lets go.). Vyjadřování nabídky, žádosti či návrhu je však velmi časté i pomocí modálních sloves.

Vyjádření nabídky na její vyjádření používáme modální slovesa:

  • can / could: Can / Could I offer you a cup of Caffeo? (Mohu vám nabídnout … _)
  • will / won´t: Will / Wont you have a cup of coffee? (Dáte si ….)

What will you have?

  • would / wouldn´t: Would / Wouldnt you like a cup of coffee? (Dáte si …?)

What would you have?

  • shall: Shall I open the window? (Mám otevřít okno?, Otevřu okno?)
  • may: May I take yout coat? – velmi zdvořilé (Vezmu vám kabát?)

Možné odpovědi: Yes, please, No thank you, Yes, of course you may / can, Yes Id like, Yes Id love …..

Vyjádření žádosti na její vyjádření používáme modální slovesa:

  • can, could, may, might

Can / Could / May / Might I have a cup of coffee? (Mohu si dát ….?)

  • will, would

Will / Would you open the window (for me)? (Otevřete okno? Zdvořile žádám)

Would you mind opening the window (for me)? (Otevřeli byste okno, prosím? Velmi zdvořilé)

Vyjádření návrhu k vyjádření návrhu používáme modální slovesa:

  • will, won´t

Will / Wont you go for a walk (with me)? (Půjdeš / Nepůjdeš (se mnou) na procházku?)

  • would, wouldn´t

Would / Wouldnt you like to go for a walk (With me)? Zdvořile (Šli / Nešli byste (se mnou) na procházku?)

  • shall

Shall we go for a walk? (Půjdeme na procházku?)

Komentáře nejsou povoleny.