Modální slovesá a vyjádření dedukce

Vyjádření dedukce – Expressing Deduction

Vyjádření dedukce je podobné vyjádření pravděpodobnosti. Ale dokud při vyjadřování pravděpodobnosti jsou naše výroky založeny jen na spekulaci, při vyjadřování dedukce jsou naše výroky založené na základě něčeho, co je evidentně jasné.

Dedukci vyjadřujeme pomocí modálních sloves must, které používáme při kladných výrocích a can’t, které se používá při záporu. Do slovenského jazyka jejich překládáme slovem určitě.

Příklady dedukce v různých časech v kladných větách:

must = určitě ano

Vyjádření jistoty Vyjádření dedukce Použitý čas
He is here. (Vidíme ho, víme, že je zde) He must be here. (Viděli jsme ho tady, vyvodit z toho, že je zde) přítomný čas prostý
He plays in a national team. He must play in a national team. (Určitě hraje v národním týmu četl jsem o tom, slyšel …) přítomný čas prostý
They will leave tomorrow. They must leave tomorrow. (Určitě zítra odejdou zmínili se mi o tom) budoucí čas jednoduchý
They have left. They must have left. (Určitě odešli viděl jsem je odcházet) předpřítomný čas prostý
They left yesterday. They must have left yesterday. minulý čas prostý
He is preparing a project now. He must be preparing now. přítomný čas průběhový
He will be preparing a project tomorrow. He must be preparing a project tomorrow. budoucí čas průběhový
He was preparing a project yesterday. He must have been preparing a project yesterday. minulý čas průběhový
He has been preparing a project today. He must have been preparing a project today. předpřítomný čas průběhový

Příklady dedukce v různých časech v záporných větách:

can’t = určitě ne

Jistota (fakt) Dedukce Gramatický čas
He isnt here. (Vidíme, víme, že je zde) He can’t be here. (Neviděli jsme ho tady, vyvodit z toho: on tu určitě není) přítomný čas prostý
He doesnt play in a national team. He can’t play in a national team. (Určitě ne hraje v národním týmu četl jsem o tom, slyšel …) přítomný čas prostý
They wont leave tomorrow. They can’t leave tomorrow. budoucí čas jednoduchý
They havent left. They can’t have left. předpřítomný čas prostý
They didnt leave yesterday. They can’t have left yesterday. minulý čas prostý
He isnt preparing a project now. He can’t be preparing a project now. přítomný čas průběhový
He wont be preparing a project tomorrow. He can’t be preparing a project tomorrow. budoucí čas průběhový
He wasnt preparing a project yesterday. He can’t have been preparing a project yesterday. minulý čas průběhový
He hasnt been preparing a project today. He can’t have been preparing a project today. předpřítomný čas průběhový

Všimněte si!

  1. při vyjádření dedukce v přítomném a budoucím čase po modálních slovesech následuje sloveso v základním tvaru
  2. v průběhových časech po modálních slovesech následuje:
    • tvar slovesa be +-ing tvar plnovýznamového slovesa pro přítomný a budoucí čas
    • slovesný tvar have been +-ing tvar plnovýznamového slovesa pro předpřítomný a minulý průběhový čas
  3. při vyjadřování dedukce protiváhou slovesa must, které se používá v kladných větách není v záporu mustn´t ale can’t

Pozor!

Modální sloveso must má 2 významy:

  • představuje silné vyjádření povinnosti musím

I must send a mail to him. (Musím mu poslat mail)

  • vyjádření dedukce určitě ano

You must be sending a mail to him. (Určitě mu posíláš mail vidím to na tobě)

Zápor od must (= totální povinnost) je mustn´t (= totální zákaz)

You mustn´t be noisy here. (Nesmíš tu být hlučný)

Komentáře nejsou povoleny.