Modální slovesá vyjadřující jistoty a pravděpodobnosti

Modální slovesá vyjadřující jistoty a pravděpodobnosti – Modals Expressing expressing certainty and possibilities

Pravděpodobnost vyjadřujeme pomocí modálních sloves may, might, could, must

Porovnání jistoty (faktu) s pravděpodobností v kladných větách v různých časech:

Jistota (fakt) Pravděpodobnost Gramatický čas
He is a good player. (Je to fakt: On je dobrým hráčem.) He may / might / could be a good player. (On je asi dobrým hráčem) přítomný čas prostý
He plays in a national team. He may / might / could play in a national team. přítomný čas prostý
They will leave tomorrow. They may / might / could leave tomorrow. budoucí čas jednoduchý
They have left. They may / might / could have left. předpřítomný čas prostý
They left yesterday. They may / might / could have left yesterday. předpřítomný čas prostý
He is preparing a project now. He may / might / could be preparing now. předpřítomný čas průběhový
He will be preparing a project tomorrow. He may / might / could be preparing a project tomorrow. budoucí čas průběhový
He was preparing a project yesterday. He may / might / could have been preparing a project yesterday. minulý čas průběhový
He has been preparing a project today. He may / might / could have been preparing a project today. předpřítomný čas průběhový

Všimněte si!

  • při vyjádření pravděpodobnosti v přítomném a budoucím čase po modálních slovesech následuje sloveso v základním tvaru
  • v průběhových časech po modálních slovesech následuje:

tvar slovesa be +-ing tvar plnovýznamového slovesa pro přítomný a budoucí čas

slovesný tvar have been +-ing tvar plnovýznamového slovesa pro předpřítomný a minulý průběhový čas

  • slovesa may / might / could mají v těchto větách stejný význam a překládáme ho slovem asi / pravděpodobně

Porovnání jistoty (faktu) s pravděpodobností v záporných větách v různých časech:

Jistota (fakt) Pravděpodobnost Gramatický čas
He isn´t a good player. (Je to fakt: On není dobrým hráčem.) He may not / might not / could not be a good player. (On asi není dobrým hráčem) přítomný čas prostý
He doesn´t plays in a national team. He may not / might not / could not play in a national team. přítomný čas prostý
They won´t leave tomorrow. They may not / might not / could not leave tomorrow. budoucí čas jednoduchý
They haven´t left. They may not / might not / could not have left. předpřítomný čas prostý
They didn´t left yesterday. They may not / might not / could not have left yesterday. předpřítomný čas prostý
He isn´t preparing a project now. He may not / might not / could not be preparing now. předpřítomný čas průběhový
He won´t be preparing a project tomorrow. He may not / might not / could not be preparing a project tomorrow. budoucí čas průběhový
He wasn´t preparing a project yesterday. He may not / might not / could not have been preparing a project yesterday. minulý čas průběhový
He hasn´t been preparing a project today. He may not / might not / could not have been preparing a project today. předpřítomný čas průběhový

Všimněte si!

Při vyjádření pravděpodobnosti v záporných větách došlo jen ke změně modálního slovesa t.j. k vytvoření jeho záporu. Ostatní části věty se nezměnily v jednotlivých časech.

Zapamatujte si:

K vyjádření pravděpodobnosti můžeme použít i modal should / ought to, ale raději se jim vyhneme, protože tyto modální slovesa vyjadřují i povinnost (měl by něco udělat).

He should be a good player. (Měl by být dobrým hráčem je to jen někoho předpoklad) pravděpodobnost

He should prepare the project. (Měl by připravit projekt je to jeho úloha) – povinnost

Komentáře nejsou povoleny.