Modální slovesá vyjadřující povolení a zákaz

Modální slovesá vyjadřující povolení a zákaz – Modals Expressing Rermission and Prohibition

K vyjádření povolení a zákazu používáme

May I / Might I stay out late?

You may / may not / Mayne / mustnt stay out late.

Can I / Could Istay out late?

You can / cant / mustntstay out late.

Kedže tyto slovesa mají pouze tvar přítomného a minulého času, u ostatních časech používáme jejich popisná tvary nebo příbuzné slovesné formy:

(Not) be allowed to Youre (not) allowed to stay out late.
(Not) be permitted to Youre (not) permitted to stay out late.
be forbidden to Youre forbidden to stay out late.
be Prohibited Smoking is Prohibited here.
be not to Youre not to smoke
záporný imperativ Dont smoke

Jak používáme jednotlivé modální slovesa:

  • can je méně formálny a nejběžnější

Can I Borrow your pen (please)?

  • could je zdvořilejší

– používáme ho tehdy, pokud jsme si jisti, že naší požadavkam bude vyhověno:

Could I Borrow your pen (please)?

  • may je formálnější a zdvořilejší

May I Borrow your pen (please)?

  • might

představuje největší stupeň váhání a je Nejzdvořilejším vyjádřením žádosti o povolení

Might I Borrow your pen (please)?

  • mustn´t

představuje striktní zákaz (mesmo)

You mustnt be late for that přednášková.

V běžné komunikaci se nejčastěji používá can / could / may.

Komentáře nejsou povoleny.