Tłumaczenie z polskiego na czeski i z czeskiego na polski

polski czeski

Do przekładów tekstów i zdań online jest przeznaczony iPrekladac.eu, który pomoże Ci przełożyć teksty o dowolnym znaczeniu. Skorzystaj z niego przy tłumaczeniu z polskiego na czeski i odwrotnie, a nie będziesz żałować. Tłumacz zdań jest tu dla Ciebie bez przerwy online całkowicie za darmo. Jest wspaniałym narzędziem do wykorzystywania w komputerze, komórce, czy tablecie.

 

Język polski

Język polski należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki czy serbołużycki. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jeszcze w X wieku polski i czeski były niczym jeden język, potem zaczęły się rozdzielać. W XIV wieku Polacy i Czesi wciąż jeszcze się rozumieli. Polacy przyjęli od Czechów chrześcijaństwo i z tego powodu wiele terminów religijnych przypomina czeskie. W ciągu kilku wieków polski przyjął jednakże wiele obcych słów z łaciny, francuskiego, niemieckiego, czeskiego.

Po polsku mówi się nie tylko w Polsce, ale też w sąsiednich krajach i wielu miejscach na świecie.

Język czeski

Język czeski, inaczej czeszczyzna, jest językiem zachodniosłowiańskim, w największym stopniu spokrewnionym ze słowackim, w dalszej kolejności z polskim i serbołużyckim. Jest jednym z języków słowiańskich, należy do rodziny języków indoeuropejskich. Język czeski powstał z zachodnich narzeczy języka prasłowiańskiego w końcu X wieku. Literatura pisana po czesku pojawia się w XIV wieku. Pierwsze zabytki pisma pochodzą jednakże z XII wieku. Język czeski dzieli się na język czeski literacki, przeznaczony dla kontaktów oficjalnych i potoczny nieliteracki, który obejmuje dialekty (narzecza) i socjolekty (slang), włącznie z wulgaryzmami i żargonem. Język czeski literacki ma dwie formy: pisemną i potoczną. Potoczny język literacki należy jednakże odróżniać od języka czeskiego ogólnego.
Po czesku mówi około 11,5 mln ludzi, z czego powyżej 10 mln w Czeskiej Republice. W wyniku kilku fal emigracyjnych w minionych 150 latach, po czesku mówią nawet dziesiątki tysięcy emigrantów i ich potomków, przede wszystkim na Słowacji, w USA, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Rumunii, Australii, na Ukrainie i w wielu innych krajach.

Język czeski jest językiem fleksyjnym, wyróżniającym się skomplikowanym systemem deklinacji i koniugacji. W piśmie korzysta z zapisu łacińskiego, wzbogaconego o znaki diakrytyczne. Dla wymowy charakterystyczny jest stały akcent, opozycja długości samogłosek i specyficzna spółgłoska /r/ (spółgłoska drżąca dziąsłowa).

Język czeski jest urzędowym językiem w Czechach i Unii Europejskiej. W kontaktach urzędowych można używać języka czeskiego także na Słowacji. Standardu pisowni nie reguluje żadne prawo, ale w praktyce kodyfikuje go Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej poprzez swoje powszechnie stosowane i zalecane publikacje oraz Ministerstwo Edukacji poprzez ich zatwierdzenie do użytku szkolnego.