Tłumaczenie z polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski

polski niemiecki

Jeżeli nie należysz do jednostek językowo utalentowanych, musisz wyostrzyć swoją uwagę. Przy trudnościach z porozumiewaniem po polsku czy niemiecku możesz skorzystać z szybkiego tłumacza zdań online. Nie ma znaczenia, czy chcesz przełożyć krótkie zdania proste, czy zdania złożone, iPrekladac.eu  nigdy nie zostawi Cię na lodzie. Ustaw go sobie w komórce i stań na wyższym poziomie komunikacji, zawsze i wszędzie.

 

Język polski

Język polski należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki czy serbołużycki. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jeszcze w X wieku polski i czeski były niczym jeden język, potem zaczęły się rozdzielać. W XIV wieku Polacy i Czesi wciąż jeszcze się rozumieli. Polacy przyjęli od Czechów chrześcijaństwo i z tego powodu wiele terminów religijnych przypomina czeskie. W ciągu kilku wieków polski przyjął jednakże wiele obcych słów z łaciny, francuskiego, niemieckiego, czeskiego.

Po polsku mówi się nie tylko w Polsce, ale też w sąsiednich krajach i wielu miejscach na świecie.

Język niemiecki

Język niemiecki jest językiem zachodniogermańskim, którym mówi około 200 milionów ludzi na całym świecie. W Europie po niemiecku mówi około 100 milionów i jest on drugim najbardziej rozpowszechnionym językiem zaraz po rosyjskim. W Unii Europejskim jest trzecim najczęściej używanym językiem. Należy również do 10 najczęściej używanych języków na świecie.
Jest zapisywany łacinką, bez wykorzystania znaków diakrytycznych. Cechą szczególną jest to, że rzeczowniki pisze się w nim z wielkiej litery. Ostatnia reforma pisowni miała miejsce w 1996 roku i była modyfikowana w latach 2004 i 2006.

Liczbę użytkowników wśród mniejszości należy przyjmować jednakże z pewną dozą ostrożności, wyniki poszczególnych badań mogą się znacznie różnić. Przede wszystkim w krajach Europy wschodniej i byłego Związku Radzieckiego, gdzie po roku 1990 doszło do ostatecznego odpływu etnicznych Niemców w wieku produkcyjnym do dawnej ojczyzny, w związku z czym w ciągu najbliższych dekad można się tam spodziewać zaniku występowania języka niemieckiego.