Tłumaczenie z rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski

rosyjski polski

Tłumaczenie tekstów i zdań z rosyjskiego na polski i odwrotnie już nie musi stanowić żadnego problemu. Mamy tu przecież iPrekladac.eu, który jest dostępny zawsze, wszędzie i za darmo. Wpisz swój tekst czy zdanie w okienko i naciśnij na przycisk Tłumacz. to bardzo proste. Korzystaj z tłumacza zdań na PC, ale także na tablecie i w telefonie komórkowym.

 

Język rosyjski

Język rosyjski jest najczęściej używanym językiem słowiańskim.

Jako język urzędowy i służący do porozumiewania się w carskiej Rosji, rosyjski rozprzestrzenił się po wschodniej Europie i północnej Azji. Liczne rosyjskie mniejszości żyją w wielu krajach, które uzyskały niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego.

W czasach zimnej wojny rosyjski stał się głównym językiem krajów Układu Warszawskiego i RWPG, w wielu z nich był obowiązkowym przedmiotem szkolnym (np. w Czechosłowacji do 1990r). Nawet w krajach spoza bloku socjalistycznego rosyjski był najczęściej wybieranym językiem obcym spośród języków słowiańskich.

Rosyjski jest oficjalnym językiem w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie, Kirgistanie, a także w mołdawskim Naddniestrzu i Komracie, ukraińskim Krymie, gruzińskiej Abchazji i Południowej Osetii. Liczące się rosyjskie mniejszości żyją na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi, Łotwie, w Estonii, Uzbekistanie i Izraelu.

Ze względu na swoją rolę polityczną język rosyjski stał się jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ.

Język polski

Język polski należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki czy serbołużycki. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jeszcze w X wieku polski i czeski były niczym jeden język, potem zaczęły się rozdzielać. W XIV wieku Polacy i Czesi wciąż jeszcze się rozumieli. Polacy przyjęli od Czechów chrześcijaństwo i z tego powodu wiele terminów religijnych przypomina czeskie. W ciągu kilku wieków polski przyjął jednakże wiele obcych słów z łaciny, francuskiego, niemieckiego, czeskiego.

Po polsku mówi się nie tylko w Polsce, ale też w sąsiednich krajach i wielu miejscach na świecie.