Tłumaczenie z słowackiego na polski i z polskiego na słowacki

słowacki polski

Przekład tekstu z polskiego przy pomocy urządzenia iPrekladac.eu nie stanowi problemu. Oferuje online tłumaczenia ze słowackiego na polski i odwrotnie - z polskiego na słowacki – czyli obustronne. Jeżeli wybierasz się do Polski i potrzebujesz mieć kieszonkowy tłumacz słów, zdań i tekstów wciąż pod ręką – skorzystaj z iPrekladac.eu w wersji na telefon (Android, iPhone, Kindle, iPad), czy standardowo na PC. Tu tłumaczysz szybko, prosto i za darmo.

 

Język słowacki

Język słowacki jest językiem zachodniosłowiańskim, najbliższym w stosunku do czeskiego ze względu na historyczne pokrewieństwo i wzajemne oddziaływania, w szczególności w okresie wspólnej państwowości w ramach Czechosłowacji. Największe różnice występują w zasobie leksykalnym. Język słowacki ma prostsze (bardziej regularne) zasady ortograficzne i gramatykę niż czeski. Np. nie rozróżnia się rodzajów w formach czasowników czasu przeszłego liczby mnogiej i imiesłowów.
W związku z dużą zrozumiałością języka słowackiego, czeskie prawodawstwo pozwala na użycie języka słowackiego bez tłumacza pisemnego i ustnego w szeregu procedur prawnych i urzędowych. Ma to zastosowanie w życiu społecznym na terenie całego kraju, ale także w sądownictwie i dla dokumentów urzędowych, w które można przedkładać także w języku słowackim.

Język polski

Język polski należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki czy serbołużycki. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jeszcze w X wieku polski i czeski były niczym jeden język, potem zaczęły się rozdzielać. W XIV wieku Polacy i Czesi wciąż jeszcze się rozumieli. Polacy przyjęli od Czechów chrześcijaństwo i z tego powodu wiele terminów religijnych przypomina czeskie. W ciągu kilku wieków polski przyjął jednakże wiele obcych słów z łaciny, francuskiego, niemieckiego, czeskiego.

Po polsku mówi się nie tylko w Polsce, ale też w sąsiednich krajach i wielu miejscach na świecie.