Tłumaczenie z szwedzkiego na polski i z polskiego na szwedzki

szwedzki polski

Tłumaczenie tekstów ze szwedzkiego na polski i odwrotnie nigdy nie było tak proste. Mamy tu bezpłatny tłumacz zdań, z którego można korzystać nie tylko na komputerze, ale też tablecie, dowolnym telefonie komórkowym i iPhonie. iPrekladac.eu stanowi niezawodne wsparcie także w nauce, możesz po niego sięgnąć każdego dnia, o dowolnej porze. Wypróbuj go jeszcze dziś.

 

Język szwedzki

Język szwedzki jest językiem północnogermańskim, którym mówi około 8,5 miliona ludzi, przede wszystkim w Szwecji i części Finlandii, głównie na wybrzeżu i Wyspach Alandzkich. Jest wzajemnie zrozumiały z duńskim i norweskim.

Język szwedzki wyłonił się w pierwszym tysiącleciu z języka staronordyjskiego. Standard języka szwedzkiego uformował się w XIX wieku z dialektu centralnej Szwecji. Z pierwotnych dialektów prowincji wiele dochowało się do czasów współczesnych, ale język szwedzki mówiony i pisany są jednorodne i ustandaryzowane. Niektóre dialekty różnią się od standardowego szwedzkiego gramatyką i słownictwem. Te dialekty są ograniczone do terenów wiejskich, gdzie posługuje się nimi niewielka liczba mało mobilnych ludzi. Wprawdzie nie zmierzają one do wyginięcia, ale w trakcie minionego stulecia zanikały mimo tego, że są dobrze przebadane, a korzystanie z nich jest wspierane przez administrację miejscową.

Do zapisu języka szwedzkiego używa się łacinki uzupełnionej o znaki ?, Ä i Ö. Gramatyka w stosunku do staronordyjskiej jest znacznie uproszczona. Współczesny szwedzki ma zredukowaną fleksję, co daje mu w dużej mierze charakter języka analitycznego. Język szwedzki ma dwa rodzaje (nijaki i wspólny). Człon określony jest postpozytywny. Szyk jest ściśle określony, przeważnie typu SVO. Dla wymowy charakterystyczny jest melodyjny akcent, połączony z dwojaką intonacją, długie spółgłoski (w sylabach akcentowanych według zasady komplementarności długości) oraz dosyć specyficzna wymowę głosek "u" i "sje".

Język szwedzki jest językiem urzędowym w Finlandii i Unii Europejskiej. W Szwecji jego oficjalna pozycja nie jest potwierdzona konstytucyjnie.

Język polski

Język polski należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki czy serbołużycki. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jeszcze w X wieku polski i czeski były niczym jeden język, potem zaczęły się rozdzielać. W XIV wieku Polacy i Czesi wciąż jeszcze się rozumieli. Polacy przyjęli od Czechów chrześcijaństwo i z tego powodu wiele terminów religijnych przypomina czeskie. W ciągu kilku wieków polski przyjął jednakże wiele obcych słów z łaciny, francuskiego, niemieckiego, czeskiego.

Po polsku mówi się nie tylko w Polsce, ale też w sąsiednich krajach i wielu miejscach na świecie.