Tłumaczenie z tureckiego na polski i z polskiego na turecki

turecki polski

Z tłumacza zdań i tekstów z tureckiego na polski i odwrotnie można korzystać w podróży i w trakcie nauki. Jest dostępny w telefonie, także z systemem Android, można z niego korzystać natychmiast w każdej sytuacji. Jest także  dostępny na komputerze, tabletach Kindle i innych.

 

Język turecki

Język turecki jest językiem turkijskim używanym przede wszystkim w Turcji, Bułgarii, na Cyprze, na terenach dawnego Imperium Osmańskiego. Jest też językiem kilku milionów imigrantów w krajach Unii Europejskiej. Język turecki korzystał wyłącznie z zapisu arabskiego do 1928 roku, kiedy za inicjatywą Kemala Atatürka została wprowadzona łacinka.

Pomiędzy językiem tureckim a innymi językami oguzyjskimi np. azerskim, turkmeński, kaszkajskim został zachowany wysoki stopień wzajemnej zrozumiałości. Liczba użytkowników w tej podgrupie sięga 100 milionów, zaś łączna liczba użytkowników to 125 milionów ludzi.

Język polski

Język polski należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak czeski, słowacki czy serbołużycki. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jeszcze w X wieku polski i czeski były niczym jeden język, potem zaczęły się rozdzielać. W XIV wieku Polacy i Czesi wciąż jeszcze się rozumieli. Polacy przyjęli od Czechów chrześcijaństwo i z tego powodu wiele terminów religijnych przypomina czeskie. W ciągu kilku wieków polski przyjął jednakże wiele obcych słów z łaciny, francuskiego, niemieckiego, czeskiego.

Po polsku mówi się nie tylko w Polsce, ale też w sąsiednich krajach i wielu miejscach na świecie.