Warunki użytkowania i z ego na

I. Postanowienia wstępne 1. Operator portalu internetowego jest iPrekladac.eu Prime Media Ltd., Fran Mojtu 18, 94901 Nitra. 2. iPrekladac.eu Portal jest przeznaczony dla prywatnego, edukacyjnego i ograniczonym zakresie, do celów handlowych. 3. Przepis i korzystania z usług portalu iPrekladac.eu definiuje te warunki. 4. Warunki korzystania z usług i uczęszczający do iPrekladac.eu bezwarunkowej zgody użytkownika do niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki, nie jest uprawniony do korzystania z usługi. II. Polityka prywatności Portal iPrekladac.eu 1. Prezes Rady Mediów Ltd. iPrekladac.eu szanuje prywatność użytkowników i potrzebę ochrony i przetwarzania wszelkich danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Pojęcie danych osobowych wskazuje informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji danej osoby, na przykład. nazwisko, adres, e-mail i innych danych osobowych i kontaktów biznesowych. 2. Ogólnie, użytkownik może znaleźć iPrekladac.eu bez żadnych szczegółów. Niektóre z tych elementów na iPrekladac.eu może korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia i umożliwiającymi przechowywanie informacji, które użytkownik wcześniej wprowadzony. Używanie cookies można całkowicie wyłączyć część przeglądarce internetowej dla odwiedzin. W tym przypadku, jednak może nie działać prawidłowo iPrekladac.eu. Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak domenie internetowej, wersja przeglądarki i nazw hostów, adresy IP, data i czas dostępu do domeny iPrekladac.eu. 3. Wszystkie informacje zebrane z ciasteczek, odpowiednio. Zwiedzający mogą Prime Media Ltd. wykorzystywane do celów statystycznych i ulepszania swoich usług. III. Prawa i obowiązki portalu iPrekladac.eu 1. Prezes Rady Mediów Ltd. nie gwarantuje pełnej funkcjonalności usług i oferuje iPrekladac.eu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z nieprawidłowego funkcjonowania lub niewłaściwego iPrekladac.eu. 2. Prezes Rady Mediów Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za treść składek w debatach i forach oraz aktywności użytkownika. Wkład do debaty, fora i tablice ogłoszeń i profili użytkowników odzwierciedlają poglądy użytkowników i Prime Media Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie identyfikują się z prezentacji pomysłów, treści, składek i dyskusji w komunikacji między użytkownikami. Każdy wkład z operatorem portalu dyskusja ma prawo do usunięcia bez uprzedzenia. Automatycznie zostaną usunięte posty zawierające wulgaryzmy, natrętne, są obraźliwe lub oszczerczy charakter i łamią konstytucję i prawa Republiki Słowackiej. 3. Bezpośredni Mediów Ltd. On ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zaprzestania usługi tymczasowo lub na stałe, w całości lub w części, mają również prawo do wykonywania konserwacji technicznej i miejsce, nawet bez uprzedzenia. 4. Wiadomości i elementy na stronie oznaczonej PR, reklama, reklama, TS, informacje prasowe, OTS są dostarczane przez osoby trzecie i iPrekladac.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść. IV. Prawa i obowiązki użytkownika 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad, a w tym samym czasie, gdy takie szczególne zasady stosowane do niektórych usług powiązanych stron internetowych i subdomen iPrekladac.eu oraz przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej. 2. Użytkownicy usług na iPrekladac.eu jest zabronione: a) stosowanie wulgarnych, zwrotów lub innych słów lub fraz znak, bezpośrednie lub pośrednie znaczenie jest sprzeczne z ogólnie przyjętej moralności społecznej i etyki, b) stan fałszywe, niesprawdzone, mylące, zniesławiających lub fałszywe informacje na temat innej osoby, c) promowania przemocy i jawnej lub ukrytej formy podżegania do nienawiści ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, religia, przekonania i poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność państwową lub grupy etnicznej, d) wspierać wojnę lub opisać okrutny lub innego nieludzkiego postępowania w sposób, który jest nieodpowiednie do ich belittlement, przepraszając lub zatwierdzanie, e) otwarte lub ukryte formą promowania alkoholu, alkoholizm, palenie tytoniu, stosowanie leków, trucizn lub bagatelizować skutków używania tych substancji, f) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich lub zakłócać ich zdrowie psychiczne i stan emocjonalny, g) promowanie pornografii h) otwarta lub ukryta forma promowania partii politycznej lub ruchu lub jego przedstawiciele, i) otwarta lub ukryta forma reklamy w celu zapewnienia, aby każda osoba fizyczna lub prawna, jakichkolwiek produktów lub usług. 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za ich wkład i działania na iPrekladac.eu i zgadza się, że nie będzie korzystać z usługi do celów, które są niezgodne z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej oraz naruszenia tych warunków konkretnej usługi. V. Zasady debaty i komunikacji iPrekladac.eu 1. Prezes Rady Mediów Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za treści i działań w dyskusji wśród użytkowników. 2. Składki i ekspresja poszczególnych dyskutantów reprezentują poglądy czytelników i odwiedzających iPrekladac.eu i Prime Media Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane nie identyfikują się z nimi. 3. Dyskusja i komunikacja między użytkownikami jest zabronione dodać składek, które: a) zawierać wulgaryzmów, gróźb i ataków osobowych przed innymi dyskutantów i osób trzecich, b) zachęcać do tłumienia praw i wolności, przemocy, rasizmu, dyskryminacji, grup zniesławienie, rasowej, nietolerancji narodowej i etnicznej, c) promowanie produktów handlowych lub są wyraźnie treść reklam d) zawiera dane o innych, szczególnie ich adres, numer telefonu, gdyby ta osoba nie dał zgody, e) rozprzestrzenia oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych lub innych nielegalnych materiałów, a także jest zabronione opublikować dowolny link do stron internetowych z takich treści. f) powtórzyć te samo stanowisko, zawierają teksty bezsensowne i niezrozumiałe, g) wzywa do łamania prawa są skandaliczne i sprzeczne z dobrymi obyczajami. 4. Prezes Rady Mediów Ltd. Zastrzega sobie prawo do interwencji w poszczególnych postach, usuwania postów lub indywidualnych użytkowników, aby ograniczyć możliwość uczestniczenia w dyskusji, jeśli składki narusza te reguły lub przez poprzednich postów szczególności autor, podejrzewa się, że może naruszać tych zasad. Użytkownik może uniknąć debaty dla innych użytkowników lub zakłócenie konkurencji lub nękania innych użytkowników. 5. Jeżeli użytkownik uważa, że ​​każda z tych publikacji, składki za naruszenie tych zasad, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie na info@rej.sk~~pobj. VI. Zasady użytkowania i dodawanie treści 1. Zawartość iPrekladac.eu jest chronione przez prawo autorskie i prawa europejskiego. Transkrypcja, dystrybucja oraz dalsze ujawnianie tych treści lub części opinii publicznej, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej zgody Prezesa Rady Media Ltd. zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone zrobić ich Prime Media Ltd. Jakiekolwiek użycie lub jego części, szczególnie powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć czy dane za pomocą mechanicznych lub elektronicznych, w innym języku niż słowacki, bez pisemnej zgody Prezesa Rady Media Ltd. Zabronione. Prime Media Ltd. jako upoważniony przedstawiciel autorów artykułów publikowanych na iPrekladac.eu zastrzega sobie prawo do upoważniania do zwielokrotniania oraz do publicznej wiadomości artykułów opatrzonych hasłem "licencji Inteligencja zastrzeżone", jak również na publiczne rozpowszechnianie kopii tych wyrobów zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. a) id) ustawy nr. 618/2003 Z.z. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa o prawie autorskim). 2. Użytkownik, który publikuje iPrekladac.eu ich słowo, dźwięk, wizualne lub audiowizualne wkład, w szczególności artykuły, filmy, nagrania lub zdjęcia, a nie za jego wkład opublikowanych na iPrekladac.eu uprawniony do żadnych opłat autorskich. 3. Nie Portal użytkownik iPrekladac.eu nie przed uprzedniego pisemnego wyrażenia zgody na kopiowanie zdjęć lub wiadomości tekstowych, a zawarte w bazie danych, odpowiednio. rozprzestrzeniają się dalej, czy dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że ma pisemną zgodę operatora. W przypadku naruszenia tej sekcji, użytkownik zobowiązuje się do zapłaty portalu operatora kar umownych w wysokości 450 € bez VAT dla każdego takiego wykorzystanego tekstu, odpowiednio artykułu, części, obrazu, pliku audio, pliku wideo lub pliku audio-wideo. Przepis ten nie ma zastosowania w rozprzestrzenianiu gazet, obrazy miniatur, adnotacji w (prowadzić pkt) oraz linki do pełnego artykułu poprzez RSS lub innego udostępniania w Internecie. 4. Użytkownik oświadcza, że ​​jest uprawniony do wydania Prime Media Ltd. W celu korzystania z iPrekladac.eu ich składek i że uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia, licencje i uprawnienia wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik oświadcza, że ​​wkład w zestawie lub wykorzystywane do iPrekladac.eu które są chronione na podstawie ustawy nie. 618/2003 Z.z. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa o prawie autorskim) nadaje Prime Media Ltd. pozwolenie na wykorzystanie wszystkich metod znanych aktualne komentarze na iPrekladac.eu, w nieograniczonym zakresie, niewyłączne, bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych. 5. posty użytkownika dodając wizualne oświadcza, że ​​jest uprawniony do publikowania postów, a jeśli otrzymujesz wszystkie kwalifikują się do takiego traktowania wkładów beneficjentów. Jeśli po chronionych praw osób trzecich licencjonowany użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dysponowania wkładem nie narusza praw osób trzecich. 6. Ujawnienie ich wkład do iPrekladac.eu użytkownik zgadza się zwolnić i wykorzystanie składek, w tym użytkownika własnych zdjęć. VII. Przepisy końcowe 1. Prezes Rady Mediów Ltd. Że zastrzega sobie prawo, według własnego uznania zmienić warunki i zakres usług świadczonych na iPrekladac.eu bez uprzedzenia. Zmiana ta jest ważna i skuteczna i przyjazna dla użytkownika wiążące od daty publikacji na stronie internetowej iPrekladac.eu. Użytkownik jest zobowiązany regularnie zapoznanie się z zmieniających się warunków. Jeśli użytkownicy nadal korzystać z usługi po wprowadzeniu zmian w tych warunkach, jest zrozumiałe, że wraz ze zmianą bez zastrzeżeń zgadza. 2. Prezes Rady Mediów Ltd. Zastrzega sobie prawo do zmiany lub zastąpienia tych warunkach zupełnie nowe brzmienie warunków ("zmiany warunków"). Warunki Zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej iPrekladac.eu później niż w dniu jej skuteczności. 3. Użytkownik i operator uzgodniły, że stosunki wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania iPrekladac.eu i jego usług podlega skutecznej treścią warunków i postanowień właściwych przepisów prawnych. 4. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 25 sierpnia 2014