Použití There is a There are

Mnoho lidí si plete věty „There is a picture on the wall“ a „The picture is on the wall“, případně mezi nimi nevidí rozdíl. Rozdíl tam však je a pokud se chceme naučit správně používat angličtinu, musíme si ho uvědomit.

Věta „There is a picture on the wall“ je větou popisnou a je to odpověď na otázku: „Is there a picture on the wall?“ (V překladu: „Je obraz na stěně? Obraz je na stěně.“), zatímco věta „The picture is on the wall“ nepopisuje nic, je to čistá odpověď na otázku: „Where is the picture?“ (V překladu: „Kde je obraz? obraz je na stěně.)

Můžeme vidět, že v češtině je odpověď na obě otázky stejná, ale v angličtině ne. Pokud s tímto máte stále problémy, je dobré držet se jednoduché zásady. Používat v odpovědi stejné tvary (ať už jde o slovesa, předložky nebo časy) jaké se nacházejí v otázce.

There is a there are jsou v angličtině často používané fráze. Používají se zejména tehdy, když chceme říci, že něco někde je (nachází se) nebo existuje.

There’s a man on the roof. – Na střeše je muž. – Doslovně bychom řekli: Tam je muž na střeše.

There ‚s a train at 10:30. – Vlak jde 10:30. – Doslovně bychom řekli: Tam je vlak v 10:30.

There are seven days in a week. – Týden má sedm dní. – Doslovně bychom řekli: Tam je sedm dní v týdnu.

Pozn. Při překladu si věty přizpůsobujeme, protože v češtině takové vazby nepoužíváme.

Jednotné číslo

V výše uvedeném příkladu jsme si mohli všimnout, že v jednotném čísle používáme vazbu there is. Skládá se ze záměna there a slovesa být v jednotném čísle. Otázku tvoříme výměnou slovosledu a zápor přidáním záporu not.

  • Zkrácený tvar:  There is = there ‚s
  • Otázka: Is there … ?
  • Zápor: There is not = there isn’t / there ‚s not

Příklady:
There ‚s a big tree in the garden.
There ‚s a good film on TV tonight.
A: Excuse me, is there a hotel near here?
B: Yes there is. / No, there isn’t.
We can’t go skiing. There isn’t any snow.

Množné číslo

V množném čísle používáme vazbu there are. Skládá se ze záměna there a slovesa být v množném čísle. Otázku tvoříme výměnou slovosledu a zápor přidáním záporu not tak jako v jednotném čísle. V kladné větě neexistuje zkrácený tvar pro there are.

  • Otázka: Are there … ?
  • Zápor: There are not = there aren’t

Příklady:
There are some big trees in the garden.
There are a lot of accidents on this road.
A: Are there any letters for me today?
B: Yes, there are. / No, there aren’t.

This restaurant is very quiet. There aren’t many people here.

There is

v tomto příkladu řekneme, že ta kniha je na stole – nachází se

It is

v tomto příkladu se it vztahuje na this book, říkáme, že ta kniha je zajímavá, ne že existuje
it zaměňuje podstatné jméno

Komentáře nejsou povoleny.