Předbudoucí čas prostý – Simple future perfect Tense

Jak tvoříme předbudoucí čas prostý

  • sdělovací věty

S (podmět) + will + have + trpné příčestí + zbytek věty

You will have improved your English by the time you come back from the US
I will have Retired by the year 2020.

  • tázací věty

Will + S (podmět) + have + trpné příčestí + zbytek věty

Will you have Retired by the year 2020?

  • záporné věty

S (podmět ) + will not (won’t) + have + trpné příčestí + zbytek věty

I won’t have Retiredtill the year 2020.

Použití jednoduchého předbudoucí času

označuje děje, které budou v určitém bodě v budoucnu již ukončené

By next Listopad, I will have received my promotion.
Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
By the time I finish this course, I will have taken ten tests.

Časové výrazy jsou často uváděny pomocí „by“, „not…till / until“.

Komentáře nejsou povoleny.