Předbudoucí čas průběhový – Continuous future perfect Tense

Jak tvoříme předbudoucí čas průběhový

  • sdělovací věty

S (podmět) + will + have + been + činné příčestí + zbytek věty

You will have been working on this book for a year by this time next week.

  • tázací věty

Will + S (podmět) + have + been + činné příčestí + zbytek věty

Will you have been working on this ….

  • záporné věty

S (podmět) + will not (won’t) + have + been + činné příčestí + zbytek věty

I won’t have been working on this ….

Použití průběhového předbudoucí času

označuje délku trvání děje, který bude probíhat před určitým bodem v budoucnu

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
How long will you have been studying when you graduate?
When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?  (Zvýrazněný je bod v budoucnosti)

označujeme jím příčinu a efekt nějakého děje, který proběhne před jiným budoucím dějem

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
Claudia ‚s English will be perfect when she Returns to Germany because she will have been studying English in the United States for over two years.

Komentáře nejsou povoleny.