Předložky – Prepositions

Jsou slova, která se používají před podstatným jménem, zájmenem nebo „-ing“ formou a vyjadřují vztahy mezi osobami, věcmi, aktivitami a pod .. Jde o vztahy týkající se:

  • místa
  • času
  • příčiny
  • prostředků (způsobů)

Některá slova fungují jako předložky a některé jako příslovečná částice.

1. Pokud za předložkou následuje podstatné jméno / zájmeno /-ing-forma, mluvíme o předložkách:

We drove round the city. (Round + předmět = předložka)

2. Pokud tam ne já žádný předmět, mluvíme o Příslovečné částicích:

We drove round. (Za „round“ není předmět, round = Příslovečné částice)

Použití předložek:

  • V anglickém jazyce existuje mnoho slov, které mohou být předložkami, ale i příslovečná částicemi.:

about, above, across, after, along, around, before, behind, below, beneath, beyond,, by, down, in, inside, near, off, on, Opposite, outside, over, past, round, through, under , underneath, up, without.

We were going down the hill for an hour. (Předložka s předmětem)

When we went down, nobody was waiting for us. (Předložka bez předmětu)

  • Některá slova mohou být použity jen jako předložky tj. za nimi vždy následuje předmět:

against, at, Beside, Despite, during, except, for, from, into, of, onto, per, since, till / until, to, Toward (s), upon, via, with,

a predložkykončiace na „-ing“:

excepting, regarding

We like going on holiday during summer.

I prefer Chatting via internet.

  • Následující slova mohou být použity pouze jako příslovečná částice, ale ne jako předložky tj. stojí samostatně, za nimi nenásleduje předmět:

awya, back, backward (s), downward (s), forward (s), out

Don’t go near the fire. Stay away. (Ne: Stay away the fire.)

  • Některá slova mohou být použity jako předložky, ale i jako spojky:

after, as, Before, since, till, until

We haven’t seen each other since December. (Předložka)

We haven’t seen each other since we were children. (Spojka)

Všimněte si!

Slova as well as, but, except, than použity jako spojky mohou být spojeny s holým infonitívom slovesa:

I’ve done everything you wanted except make the beds.

Komentáře nejsou povoleny.