Předložky spojené s pohybem a místem – Movement, Position, Time

Některé předložky a příslovečná částice odrážejí pohyb, jiné zase místo (polohu, rozmístění) nebo čas.

Předložky odrážející místo

Patří sem množství předložek, které se spojují s místem a jejichž výběr závisí na významu, který chceme vyjádřit. Na každé místo můžeme nahlížet z různých úhlů

vyjádření konkrétního bodu (místa, události): at / in / to / from London,

We live in London. (Londýn je ten bod, se kterým je spojena předložka)

I stopped at London.

Pozor!

Kdy „at“ a kdy „in“?

Pro použití těchto dvou předložek nahlížíme z 2 aspektů:

 • We live in London. (Máme na mysli vyhrazena / uzavřené / něčím obklopeny místo

We stopped at London on the way to New York. (Máme na mysli Londýn jako bod na naší cestě)

 • They were at the cinema yesterday. (Byli v kině za účelem dívání filmu tj. nezamýšlíme se nad budovou kina ale nad jeho funkcí tj. promítání filmu)

There was a long queue in the cinema, se I Turned back without tickets. (Nebyl jsem v kině za účelem promítání, ale byl jsem jen v budově koupit lístky)

 • „At“ použijeme, pokud chceme zdůraznit funkci budovy tj. událost, kvůli které jsme tam
 • „In“ použijeme, pokud zdůrazňujeme budovu jako uzavřený prostor

vyjádření místa v souvislosti s délkou: across / along a border, river, road

They were walking along the street. (Procházeli se po ulici tj. po jejím délce)

They went across the street. (Přešli napříč ulicí)

V obou větách předložky vyjadřují linii, kterou se pohybovaly)

ve spojení s povrchem (rovná plocha): across / off / on a table, floor, wall

There ‚s a vase on the table. (Máme na mysli povrch stolu)

Wood floated on the river. (Máme na mysli hladinu vody)

ve spojení s uzavřeným (opevněným místem): in / into / out of / outside / within a room, ship, car, factory, forest

We all sat in the car. (Uvnitř auta tj. uzavřený prostor)

They went out of the house. (Dům – uzavřený prostor)

Předložky odrážející pohyb nebo nedostatek pohybu

Sem patří:

 • předložky, které vystupují spolu se slovesy pohybu jako např. „bring, drive, fly, go, get, move, fly, pull, run, take, walk“,
 • příslovečná částice jako např. „away, back, inside, outside, up, down“

Předložky odrážející směr a místo určení

K těmto předložky řadíme např. To / from, in / into, at, on / onto, out of. Tyto předložky následují obvykle za slovesy vyjadřujícími směr nebo místo určení: go, arrive, put, climb, lift, jump, take, drop, fall, walk, run, get.

He has gone to New York.

They have arrived at London.

I have taken the dictionary off the shelf.

She put the coin into a pocket and left.

We walked into the park.

Předložky spojené s časem

Předložky „at, in, on“ se spojují nejen s místem, ale i s časem. Pokud chceme vyjádřit čas přibližně, použijeme předložky „approximately, about, around, round, round about“.

časové výrazy s „at“:

 • vyjádření přesného času: at 9 o’clock
 • čas spojený s jídlem: at lunch time, at tea time
 • čas spojený s částmi dne: at Noon, at night, at dawn
 • čas spojený se svátky: at cristmas, at Easter
 • vyjádření věku: at the age of 40, at 15

časové výrazy s „on“: tuto předložku používáme:

 • s názvy dní: on Monday, on Thursday
 • s názvy částí dne: on Monday morning, on Thursday evening
 • v datech, pokud uvádíme i den: on March 28th, on 28th March
 • se slovy a slovními spojeními obsahujícími slovo „day“:

on your birthday, on Christmas day, on holiday

časové výrazy s „in“:

 • některé části dne: in the morning, in the evening,
 • s názvy měsíců: in March, in July
 • s lety: in 1958, in 2002
 • se staletími: in 19th century
 • s ročními obdobími: in (the) spring, in (the) summer
 • ve významu „za určitý čas“: in five minutes (o pět minut), in 5 days (o pět dní)

Komentáře nejsou povoleny.