Předpřítomný čas průběhový – Present perfect continuous

Je to čas, který spojuje minulost s přítomností, ale na rozdíl od jednoduchého předpřítomný času tento označuje aktivity, které buď probíhaly určitý souvislý čas v minulosti a nějakým způsobem souvisí s přítomností nebo začali v nedávné minulosti a pokračují v přítomnosti bez přerušení.

Jak tvoříme předpřítomný čas průběhový

Tvoříme ho pomocným slovesem „have / has (v 3. os. Jed. Čísla)“ ve spojení s trpný příčestím pomocného slovesa „to be“ a plnovýznamového slovesa ve tvaru „- ing“.

oznamovací věty

S (podmět) + have/has + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

All the students have been writing that eassy.
My uncle has been working all day.

tázací věty bez tázacího slova

have/has + S (podmět) + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

Have all the students been writing that eassy?
Has your uncle been working all day?

tázací věty s tázacím slovem

question word + have/has + S (podmět) + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

How long have you been living here?
How long has he been working there?

záporné věty

S (podmět) + have not (haven´t) / has not (hasn´t) + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

All the students haven´t been writing that eassy.
My uncle hasn´t been working all day.

Použití průběhového předpřítomný času

 • Označuje děje v procesu realizace během určitého časového úseku, které nebyly přerušeny. Používáme s nimi příslovečná určení času „all + časový výraz -> all the evening, all the time, all day …“
  She is very tired. She `s been typing all day. (Začala psát ráno a píše celý den.)
 • děje, které se často opakují od určité doby v minulosti a zabírají vždy určitý čas
  Jim has been phoning her every night since they met.
 • vytváření závěrů na základě evidentních příznaků
  Your eyes are red. You `ve been crying.
  (Na základě evidentně uplakaných očí vytvářím závěr, že si plakal.)

Komentáře nejsou povoleny.