Překlad z čínštiny do češtiny
a z češtiny do čínštiny

čínština čeština

Čínština je (na základě hojné populace země) nejrozšířenějším jazykem na světě. Ze zkušeností je zřejmé, že při návštěvě Číny budete nutně potřebovat rychlý a přitom jednoduchý překladač slov, vět nebo i celých textů. Na to můžete využít iPrekladač, nutnost je však být online (např. na mobilu, či tabletě). Např. většina taxikářů anglicky neumí, proto je vhodné použít překlad toho, kde se potřebujete dostat a ukázat jim přeloženou verzi. Využití tohoto překladače je samozřejmě nepočítaně.

 

čínština - o jazyku

Čínština (pokud považována za jeden jazyk) resp. čínské jazyky (pokud považována za více jazyků) je sinotibetský jazyk, kterým se mluví v Číně, Taiwanu a v čínských komunitách v zahraničí.

Podle názorů není čínština jednotným jazykem, ale sestává z několika menších jazyků, asi sedmi (dle dialektu). Tento názor je však sporný, protože dialekty se v zásadních charakteristikách shodují. Nejznámějším z těchto jazyků je mandarínština.

čeština - o jazyku

Český jazyk nebo čeština je západoslovanský jazyk, nejvíce příbuzný se slovenštinou, polštinou a lužickou srbštinou. Patří mezi slovanské jazyky, k indoevropským jazykům.

Česky říká asi 12 milionů lidí, z toho více než 10 milionů v České republice. V důsledku vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 letech mluví česky i deseti tisíce emigrantů v USA, Kanadě, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Austrálii, na Ukrajině a v mnoha dalších zemích. Je úředním jazykem Česka a Evropské unie.

Spisovná čeština je značně srozumitelná se spisovnou slovenštinou (s polštinou či lužickou srbštinou), přestože některé nářečí jsou málo vzájemně srozumitelné. Mladší generace Čechů, která vyrostla po rozpadu Československa v roce 1993, a proto není zvyklá na češtinu, může mít potíže s porozuměním některých Slovenských slov a výrazů.