Překlad z francouzštiny do esperanta
a z esperanta do francouzštiny

francouzština esperanta

Překlad z francouzštiny do esperanta nebo naopak lze dořešit rychle, pohodlně a jednoduše. S iprekladačom totiž můžete online překládat tolik vět, kolik budete potřebovat. Usnadníte si jím komunikaci a pobyt v zahraničí. Na překládání můžete využít mobily i s Androidem, iPhone, tablety či PC.

 

francouzština - o jazyku

Francouzština je románský jazyk. Říká se jí především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Vývoj francouzštiny jako románského jazyka je spojován s postupným pronikáním římského císaře Julia Caesara do Galie v letech 58 před Kr. až 52 před Kr. Římané jako vítězové se ujali administrativy v zemi a úředním jazykem se stala latina. Původní keltské obyvatelstvo se snažilo jazyk svých dobyvatelů naučit, protože jim umožňoval dostat se na dobře placené a respektované pozice úředníků a také získat status římského občana.

Galové používali svůj původní keltský jazyk, především v mluvené formě na venkově.