Překlad z indonéštiny do francouzštiny
a z francouzštiny do indonéštiny

indonéština francouzština

Na překládání vět a textů z indonéština do francouzštiny i naopak určitě využijte iprekladač. Je jako stvořený na překlad krátkých či dlouhých textů, na pomoc v zahraničí, na dovolených, výletech a služebních cestách. Překladač vět je skvělý i do mobilu. Výjimku netvoří ani iPhone a Android. Překládejte však stejně jednoduše i v PC a tabletech Kindle či ostatních.

 

indonéština - o jazyku

Indonéština je západoaustronézsky jazyk, úřední jazyk Indonésie. Indonéština je velmi podobná malajčine a byla prohlášena za úřední jazyk Indonésie při vyhlašování nezávislosti v roce 1945.

Indonéština se v originále nazývá Bahasa Indonesia, což v doslovném překladu znamená "jazyk Indonésie". Někdy bývá v anglických materiálech zkráceně označovaná jen jako "Bahasa".

francouzština - o jazyku

Francouzština je románský jazyk. Říká se jí především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Vývoj francouzštiny jako románského jazyka je spojován s postupným pronikáním římského císaře Julia Caesara do Galie v letech 58 před Kr. až 52 před Kr. Římané jako vítězové se ujali administrativy v zemi a úředním jazykem se stala latina. Původní keltské obyvatelstvo se snažilo jazyk svých dobyvatelů naučit, protože jim umožňoval dostat se na dobře placené a respektované pozice úředníků a také získat status římského občana.

Galové používali svůj původní keltský jazyk, především v mluvené formě na venkově.