Překlad z italštiny do bulharštiny
a z arabštiny do italštiny

italština arabština

Překládání textů a vět z italštiny do bulharštiny i zpětně nebude pro iprekladač jakýmkoli problémem. Funguje totiž spolehlivě a kdykoliv ho budete potřebovat. Usnadní Vám překonávání komunikačních bariér v cizině, ale i studijních nejasností s cizím jazykem doma. Je výborným pomocníkem nejen do PC, ale i do mobilu a iPhone. Použít ho můžete i pro tablety Kindle i ostatní.

 

italština - o jazyku

Italština je románský jazyk, mluví jím asi 70 milionů lidí, z nichž většina žije v Itálii.

Standardní italština je založena na toskánských dialektech a je "kompromisem" mezi jazyky jižní Itálie a galo-románskými jazyky na severu. Ustálený toskánský standard byl však v průběhu posledních desetiletí mírně ovlivněn dialekty, jimiž se hovoří v Miláně, ekonomickém centru země.

arabština - o jazyku

Arabčina je semitský jazyk. Kdysi ní nehovořili iba Arabi, ale slúžila jako mezinárodní jazyk, pobodne jako latinština v stredovekej Európe. Arabčina je předmětem studia arabistiky.

Nářečí se značně liší od spisovného jazyka. Spisovná arabština se málo liší od jazyka Koránu. V jednotlivých hovorových jazycích se objevují podobné odstředivé tendence, jaké rozdělili románské jazyky od kdysi jednotné latiny.

Rozdíly se jen v malé míře projevují v psané formě. Protože - arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách a souhlásky si zase ponechávají původní zápis.