Překlad z italštiny do estonštiny
a z estonštiny do italštiny

italština estonština

Zapomeňte na slovníky a nekonečné hledání ekvivalentů cizích slov, které neznáte. S online nástrojem, překladačem vět a textů, si usnadníte komunikaci a překlad z italštiny do estonštiny či naopak. Díky tomu, že jeho využívání je zcela bezplatné, jej lze používat kdekoliv, kdykoliv a neomezovat se rozsahem textů.

 

italština - o jazyku

Italština je románský jazyk, mluví jím asi 70 milionů lidí, z nichž většina žije v Itálii.

Standardní italština je založena na toskánských dialektech a je "kompromisem" mezi jazyky jižní Itálie a galo-románskými jazyky na severu. Ustálený toskánský standard byl však v průběhu posledních desetiletí mírně ovlivněn dialekty, jimiž se hovoří v Miláně, ekonomickém centru země.

estonština - o jazyku

Estonština je jazyk z větve ugrofinských jazyků.

Estonština je příbuzná s finštinou a vzdáleně příbuzná i s maďarštinou Estonština není příbuzná s jazyky sousedních národů (ruštinou, lotyština, švédštinou), které patří do indoevropské jazykové rodiny.

Estonský říká přibližně 1,1 milionu lidí, kterých většina (asi 950 000) žije v Estonsku. Estonština je jediným úředním jazykem v Estonsku a jedním z dvaceti tří úředních jazyků Evropské unie.