Překlad z italštiny do holandštiny
a z holandštiny do italštiny

italština holandština

Váš překlad textů z italštiny do holandštiny a naopak může být jednodušší než kdykoliv. A to díky online překladači vět, který si poradí s každým cizím jazykem. Je to jednoduché, rychlé a bezplatné. Překládejte dlouhé i krátké věty, formální či neformální styl. Vhodný je do mobilu, ale výborně se s ním pracuje i v PC, tabletech jakékoliv značky či iPhone.

 

italština - o jazyku

Italština je románský jazyk, mluví jím asi 70 milionů lidí, z nichž většina žije v Itálii.

Standardní italština je založena na toskánských dialektech a je "kompromisem" mezi jazyky jižní Itálie a galo-románskými jazyky na severu. Ustálený toskánský standard byl však v průběhu posledních desetiletí mírně ovlivněn dialekty, jimiž se hovoří v Miláně, ekonomickém centru země.

holandština - o jazyku

Holandština je jazyk ze západní skupiny germánských jazyků. Holandštinu jako hlavním jazyk používá přibližně 23 milionů lidí, hlavně v Holandsku, Belgii a v Surinamu, ale i menší skupiny obyvatel ve Francii, Německu a v jiných zemích, hlavně v bývalých nizozemských koloniích Patří mezi západogermánský jazyky (kam patří i např. Angličtina, fríština a němčina) a je příbuzná i se severogermánské jazyky.