Překlad z polštiny do esperanta
a z esperanta do polštiny

polština esperanta

V případě potřeby prokládání textů z polštiny do esperanta a naopak je tu pro Vás iprekladač. Jde o online bezplatný nástroj, vhodný na překládání vět jakékoliv délky a významu. Stačí vložit text do pole, stisknout tlačítko Přeložit a o pár vteřin najít ekvivalent textu v cizím jazyce. Překladač je pomocníkem do mobilu, PC, tabletu nebo iPhone.

 

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.