Překlad z polštiny do holandštiny
a z holandštiny do polštiny

polština holandština

Pokud se chystáte na návštěvu do Nizozemska a potřebujete spolehlivého jazykového průvodce, sáhněte po ipreklači. Nástroj, který Vám umožní bezplatně přeložit jakýkoliv rozsah textů, Vám pomůže i při překladu z polštiny do holandštiny a naopak. Pokud nemůžete překládat u PC, použijte svůj mobil. Iprekladač je dostupný i pro Android a iPhone.

 

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.

holandština - o jazyku

Holandština je jazyk ze západní skupiny germánských jazyků. Holandštinu jako hlavním jazyk používá přibližně 23 milionů lidí, hlavně v Holandsku, Belgii a v Surinamu, ale i menší skupiny obyvatel ve Francii, Německu a v jiných zemích, hlavně v bývalých nizozemských koloniích Patří mezi západogermánský jazyky (kam patří i např. Angličtina, fríština a němčina) a je příbuzná i se severogermánské jazyky.