Překlad z ruštiny do francouzštiny
a z francouzštiny do ruštiny

ruština francouzština

I při překladu textů z ruštiny do francouzštiny (ale i naopak) si můžete pomoci jednoduchým způsobem. Načtením webu iprekladač.eu se Vaše cesta za jednoduchým překladem právě začala. Vepište svůj text do vyznačeného prostoru, stiskněte tlačítko Přeložit a komunikujte. Cizí jazyk Vám již nebude dělat žádný problém. A to vše online, rychle a bezplatně. Vhodné nejen do PC, ale i do mobilu.

 

ruština - o jazyku

Ruština je nejpoužívanější slovanský jazyk. Má tzv. plnohlasie, staré nosovky, má rozvinutou párovou měkkost souhlásek a redukci nepřízvučných samohlásek. Přízvuk je volný a pohyblivý. V minulém čase nepoužívá pomocné sloveso (já bral), v přítomném čase nepoužívá sponu (bratr doma). Píše se azbukou.

Výrazné stopy zanechal v ruském jazyce církevněslovanským jazyk, který byl v Rusku původním spisovným jazykem, a jehož funkce postupně přebírala vznikající spisovná ruština.

francouzština - o jazyku

Francouzština je románský jazyk. Říká se jí především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Vývoj francouzštiny jako románského jazyka je spojován s postupným pronikáním římského císaře Julia Caesara do Galie v letech 58 před Kr. až 52 před Kr. Římané jako vítězové se ujali administrativy v zemi a úředním jazykem se stala latina. Původní keltské obyvatelstvo se snažilo jazyk svých dobyvatelů naučit, protože jim umožňoval dostat se na dobře placené a respektované pozice úředníků a také získat status římského občana.

Galové používali svůj původní keltský jazyk, především v mluvené formě na venkově.