Překlad z thajštiny do francouzštiny
a z francouzštiny do thajštiny

thajština francouzština

Na překlad vět z thajštiny do francouzštiny nebo i naopak zkuste iprekladač. Pomůže Vám dorozumět se právě tam, kde se právě nacházíte. Ať už v obchodě, v hotelu, či nad knihou - překladač vět bude neocenitelným pomocníkem. Cizí jazyky se Vám budou zdát jednodušší. Překládejte online v PC, tabletě či mobile.

 

thajština - o jazyku

Thajština je nejdůležitější jazyk thajské jazykové rodiny blízký laoštine. Je to úřední jazyk v Thajsku. Má 4 základní nářečí: severní, severovýchodní, centrální a jižní. Spisovná thajština je založena na centrálním dialektu (Bangkok a údolí řeky měnám). Zapisuje se slabičného thajským písmem indického původu.

francouzština - o jazyku

Francouzština je románský jazyk. Říká se jí především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Vývoj francouzštiny jako románského jazyka je spojován s postupným pronikáním římského císaře Julia Caesara do Galie v letech 58 před Kr. až 52 před Kr. Římané jako vítězové se ujali administrativy v zemi a úředním jazykem se stala latina. Původní keltské obyvatelstvo se snažilo jazyk svých dobyvatelů naučit, protože jim umožňoval dostat se na dobře placené a respektované pozice úředníků a také získat status římského občana.

Galové používali svůj původní keltský jazyk, především v mluvené formě na venkově.