Překlad z thajštiny do němčiny
a z němčiny do thajštiny

thajština němčina

Ani kombinace jazyků thajština - němčina nepředstavuje pro online nástroj, překladač vět a textů, jakýkoliv problém. Vložte svůj text do pole a stiskněte tlačítko Přeložit. Už o pár vteřin získáte text v cizím jazyce, který potřebujete. Využijte překladač tam, kde ho potřebujete. Vhodný nejen pro tablety a PC, ale i do mobilu a také pro Android a iPhone.

 

thajština - o jazyku

Thajština je nejdůležitější jazyk thajské jazykové rodiny blízký laoštine. Je to úřední jazyk v Thajsku. Má 4 základní nářečí: severní, severovýchodní, centrální a jižní. Spisovná thajština je založena na centrálním dialektu (Bangkok a údolí řeky měnám). Zapisuje se slabičného thajským písmem indického původu.

němčina - o jazyku

Němčina je jazyk západní skupiny germánských jazyků a je jeden z nejrozšířenějších jazyků. V Evropské unii je to rodný jazyk pro nejvíce lidí. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě.

Němčina je hlavním jazykem pro 96,75 milionu Evropanů, což je 13,3% Evropanů, a tím je druhým evropským jazykem podle počtu mluvících za ruštinou (asi 150 milionů mluvících v Evropě) a před francouzštinou (66,5 milionu Evropanů). Němčina je třetím najvyučovanejším cizím jazykem v EU (po angličtině a francouzštině) a v USA (po španělštině a francouzštině). Je jedním z oficiálních jazyků Evropské unie.