Překlad z thajštiny do polštiny
a z polštiny do thajštiny

thajština polština

Online překladač vět je tu pro Vás i v případě překladů z kombinace jazyků thajština - polština. Překlad je navíc velmi jednoduchý. Stačí vložit text do pole a po stisknutí tlačítka Přeložit vidíte do několika sekund svůj text v cizím jazyce. Tento nástroj funguje výborně v PC, ale i v tabletě, jakémkoliv mobile a iPhone.

 

thajština - o jazyku

Thajština je nejdůležitější jazyk thajské jazykové rodiny blízký laoštine. Je to úřední jazyk v Thajsku. Má 4 základní nářečí: severní, severovýchodní, centrální a jižní. Spisovná thajština je založena na centrálním dialektu (Bangkok a údolí řeky měnám). Zapisuje se slabičného thajským písmem indického původu.

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.