Překlad z vietnamštiny do francouzštiny
a z francouzštiny do vietnamštiny

vietnamština francouzština

Překlad z vietnamština do francouzštiny nebo opačně si zjednodušte používáním jednoduchého překladače textů a vět. Protože je dostupný bez omezení, online a bez jakýchkoliv poplatků, lze jej využít vždy tam, kde je ho zapotřebí. Překládat nemusíte pouze za PC, využívejte i své tablety Kindle (či ostatní) nebo mobily. Je dostupný i pro Android.

 

vietnamština - o jazyku

Vietnamština je úřední jazyk ve Vietnamu. Je to mateřský jazyk více než 3 milionů lidí na celém světě. Patří k austroasijským jazykem. používá čínské písmo a využívá i mnoho čínských slov. Vietnamská abeceda je založena na latince.

francouzština - o jazyku

Francouzština je románský jazyk. Říká se jí především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Vývoj francouzštiny jako románského jazyka je spojován s postupným pronikáním římského císaře Julia Caesara do Galie v letech 58 před Kr. až 52 před Kr. Římané jako vítězové se ujali administrativy v zemi a úředním jazykem se stala latina. Původní keltské obyvatelstvo se snažilo jazyk svých dobyvatelů naučit, protože jim umožňoval dostat se na dobře placené a respektované pozice úředníků a také získat status římského občana.

Galové používali svůj původní keltský jazyk, především v mluvené formě na venkově.