Překlad z vietnamštiny do polštiny
a z polštiny do vietnamštiny

vietnamština polština

Obáváte se překladu textů z vietnamština do polštiny či naopak? Už nemusíte. Dostali jste se totiž k bezplatnému překladači vět, který pomůže řešit Vaše trápení s překladem. Je dostupný online 24 hodin denně pro každý osobní PC, tablety Kindle či jakékoliv značky, mobily a iPhone. Sáhněte po něm vždy, když ho budete potřebovat a zamilujete si ho.

 

vietnamština - o jazyku

Vietnamština je úřední jazyk ve Vietnamu. Je to mateřský jazyk více než 3 milionů lidí na celém světě. Patří k austroasijským jazykem. používá čínské písmo a využívá i mnoho čínských slov. Vietnamská abeceda je založena na latince.

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.