Překlad z vietnamštiny do slovenštiny
a z slovenštiny do vietnamštiny

vietnamština slovenština

I když vietnamštinu můžeme považovat za exotický, asijský jazyk, ve světě je značně používána. Proto překlady mohou přijít vhod. Náš nástroj iPrekladac.eu, na této stránce, překládá mezi vietnamštinou a slovenštinou obousměrně online, přímo zde na stránce. Jeho rychlost a použitelnost je výborná, vyzkoušejte sami.

 

vietnamština - o jazyku

Vietnamština je úřední jazyk ve Vietnamu. Je to mateřský jazyk více než 3 milionů lidí na celém světě. Patří k austroasijským jazykem. používá čínské písmo a využívá i mnoho čínských slov. Vietnamská abeceda je založena na latince.

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.