Překlad ze slovenštiny do čínštiny
a z čínštiny do slovenštiny

slovenština čínština

Čínština je používána v Číně a Taiwanu, Singapuru a je to jeden z 6 jazyků OSN. Písmo sestává z čínských znaků. Pokud hledáte překladač, schopný překládat mezi slovenštinou (latinkou) a čínštinou (čínskými znaky), tento nástroj to dokáže. Dokáže překládat z čínštiny do slovenštiny a ze slovenštiny do čínštiny online, přes internet (aplikaci netřeba stahovat do PC, či mobilu).

 

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.

čínština - o jazyku

Čínština (pokud považována za jeden jazyk) resp. čínské jazyky (pokud považována za více jazyků) je sinotibetský jazyk, kterým se mluví v Číně, Taiwanu a v čínských komunitách v zahraničí.

Podle názorů není čínština jednotným jazykem, ale sestává z několika menších jazyků, asi sedmi (dle dialektu). Tento názor je však sporný, protože dialekty se v zásadních charakteristikách shodují. Nejznámějším z těchto jazyků je mandarínština.