Překlad ze slovenštiny do finštiny
a z finštiny do slovenštiny

slovenština finština

Finština patří mezi ugrofinské jazyky, rozdíly mezi slovanským jazykem slovenštinou a finštinou jsou velké a proto se hodí kvalitní překlad. Hledáte online překladač z finštiny do slovenštiny resp. ze slovenštiny do finštiny? Nástroj - web iPrekladac.eu nabízí možnost překládat texty mezi těmito dvěma jazyky a 40 dalšími. Možná se do Finska - země jezer a ostrovů chystáte, možná vyhledáváte překlady z jiných důvodů. Náš nástroj nabízí kvalitní překlady založené na technologii Microsoftu.

 

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.

finština - o jazyku

Finština je ugrofinský jazyk, je to úřední jazyk ve Finsku a Karelsku, dále používán ve státech USA, Švédsko, Rusko, Kanada, Norsko. První psané finské texty se objevily v 16. století. První knihu vydal Mikael Agricola v roce 1548, a to překlad Nového zákona.

Na finském území byla úředním jazykem švédština až do roku 1863. Když prošlo Finsko pod vládu Ruska, se ruský vládci snažili oslabit vliv švédské inteligence. Od roku 1863 se finština používala jako úřední jazyk a při vydávání dokumentů. Od roku 1893 je finština rovnocenná švédštině.