Překlad ze slovenštiny do hindštiny
a z hindštiny do slovenštiny

slovenština hindština

Hindština je spolu s angličtinou úředním jazykem Indie. Exotická krajina láká stále více turistů ze Slovenska, proto se překlady z hindštiny do slovenštiny a překlad ze slovenštiny do hindštiny mohou zcela hodit. Stačí když zadáte své texty do kolonky a kliknete na "přeložit" - v rychlosti dostanete přeložený text. Takhle to na iPrekladac.eu funguje v 40ti jazycích.

 

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.

hindština - o jazyku

Hindština je novoindoárijský jazyk, kterým se mluví zejména ve střední a severní Indii. Je to úřední jazyk Indie a zároveň jím říká nejvíce obyvatel Indie jako svým mateřským jazykem. Je to třetí nejrozšířenější jazyk na světě (po čínštině a angličtině).

Hindština je perského původu a znamená indický. Označuje také spisovnou vrstvu hindustánštiny.