Překlad ze slovenštiny do holandštiny
a z holandštiny do slovenštiny

slovenština holandština

Pokud se chystáte vycestovat do Holandska (Nizozemska) a víte anglicky, nebudete mít problém domluvit se. Pokud anglicky neumíte a nevíte ani holandsky, mohou se vám hodit kvalitní překlady slov, vět a textů. Na této stránce najdete populární nástroj iPrekladac.eu, který překládá texty z holandštiny do slovenštiny a ze slovenštiny do holandštiny online a také v mobilu.

 

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.

holandština - o jazyku

Holandština je jazyk ze západní skupiny germánských jazyků. Holandštinu jako hlavním jazyk používá přibližně 23 milionů lidí, hlavně v Holandsku, Belgii a v Surinamu, ale i menší skupiny obyvatel ve Francii, Německu a v jiných zemích, hlavně v bývalých nizozemských koloniích Patří mezi západogermánský jazyky (kam patří i např. Angličtina, fríština a němčina) a je příbuzná i se severogermánské jazyky.