Překlad ze slovenštiny do polštiny
a z polštiny do slovenštiny

slovenština polština

Přeložit text z polštiny s nástrojem iPrekladac.eu není problém. Poskytuje online překlad z češtiny do polštiny a zpět - z polštiny do češtiny - tedy oboustranně. Pokud se chystáte do Polska a potřebujete kapesní překladač slov, vět a textů stále po ruce - použijte iPrekladac.eu do mobilu (do Androidu, iPhone, Kindle, iPad), nebo standardně do PC. Zde překládáte rychle, jednoduše a zdarma.

 

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.