Překlad ze slovenštiny do rumunštiny
a z rumunštiny do slovenštiny

slovenština rumunština

Pokud potřebujete překládat texty z rumunštiny do slovenštiny nebo opačně ze slovenštiny do rumunštiny, můžete využít náš jazykový translator, který překlad hravě zvládne. Překládá slova, věty i celé texty. Ať už jste Slovák nebo Čech či Rumun, důležité je to co vyhledáváte a pokud vyhledáváte právě tento překlad, tak jste na správné stránce. iPrekladac.eu dokáže překládat online, přes internet, ať už v mobilu, PC, nebo tabletě.

 

slovenština - o jazyku

Slovenština patří do skupiny západoslovanských jazyků (spolu s češtinou, polštinou a lužickou srbštinou). Slovensky se říká na Slovensku (asi 5 milionů lidí). Slovenština je oficiálně úředním jazykem Slovenska a Vojvodiny.

V souvislosti s velkou srozumitelností slovenštiny dovoluje český právní řád užívat slovenštinu, bez překladatele nebo tlumočníka v řadě právních a úředních úkonů. Týká se to společenského života na celém území státu, ale i soudnictví a úředních dokumentů, kde se mohou předkládat dokumenty i v slovenském jazyce.

rumunština - o jazyku

Rumunština je románský jazyk, mluví jím asi 24 milionů lidí, z nichž většina žije v Rumunsku (ale i Maďarsko, Bulharsko, Vojvodina, Ukrajina). Vyvíjela se v úzkém kontaktu se slovanskými jazyky. Písemná podoba používá latinku (mírně modifikovanou).

Rumunštinou se mluví hlavně v Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku.

Rumunština je oficiální jazyk Rumunska a Vojvodiny, má stejné postavení jako srbština.

Rumunština se používá při bohoslužbách na Hoře Athos, jako jeden z pěti jazyků.