Překlad ze slovinštiny do polštiny
a z polštiny do slovinštiny

slovinština polština

Pokud potřebujete přeložit jakýkoliv dlouhý text ze slovinštiny do polštiny, zapomeňte na slovníky. Využijte moderní, rychlou a bezplatnou metodu - online překladač vět. Lze jej použít nejen do PC, ale i do mobilu, takže se stane perfektní náhradou jakýchkoliv jazykových příruček cestovatele. Je dostupný i pro Váš iPhone a také pro Android.

 

slovinština - o jazyku

Slovinština patří do skupiny južnoslovanských jazyků a je úředním jazykem ve Slovinsku. Patří i mezi úřední jazyky EU. Slovinsky říká ve světě přibližně 2 miliony obyvatel, většina z nich žije ve Slovinsku.

Ve slovinštině je psána a vydávána literatura. Ve slovinštině existuje také několik internetových vyhledávačů a televizních stanic.

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.