Překlad ze španělštiny do němčiny
a z němčiny do španělštiny

španělština němčina

Pokud jste na zahraniční cestě ve španělsky a německy mluvících zemích, jistě přijde vhod skvělý pomocník - online překladač vět a textů. Bude Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využijte ho v PC nebo tabletě Kindle. Funguje i do mobilu a vždy skvěle. Je flexibilní a rychlý, proto po něm sáhněte vždy, když to bude nutné.

 

španělština - o jazyku

Španělština je románský jazyk. Dnes na světě používá španělštinu jako mateřský jazyk kolem 500 milionů lidí, čímž se řadí na druhé místo hned za mandarínskou čínštinu. Po přičtení osob používajících španělštinu jako druhý jazyk dosáhneme počet 550 až 600 milionů lidí mluvících španělsky, čímž se tento jazyk řadí na čtvrté místo za mandarínčinu, angličtinu a hindštinu.

němčina - o jazyku

Němčina je jazyk západní skupiny germánských jazyků a je jeden z nejrozšířenějších jazyků. V Evropské unii je to rodný jazyk pro nejvíce lidí. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě.

Němčina je hlavním jazykem pro 96,75 milionu Evropanů, což je 13,3% Evropanů, a tím je druhým evropským jazykem podle počtu mluvících za ruštinou (asi 150 milionů mluvících v Evropě) a před francouzštinou (66,5 milionu Evropanů). Němčina je třetím najvyučovanejším cizím jazykem v EU (po angličtině a francouzštině) a v USA (po španělštině a francouzštině). Je jedním z oficiálních jazyků Evropské unie.