Překlad ze španělštiny do polštiny
a z polštiny do španělštiny

španělština polština

Pokud se chystáte navštívit cizí zemi a obáváte se z možných komunikačních problémů, pomozte si s jednoduchou pomůckou. Iprekladač je tu pro Vás. Usnadní Vám překlad ze španělštiny do polštiny a naopak právě tehdy, když to budete potřebovat. Jelikož je dostupný online, lze jej načíst nejen do PC, ale i do mobilu, což ocení všichni ti, kteří se vydají na vzdálené cesty.

 

španělština - o jazyku

Španělština je románský jazyk. Dnes na světě používá španělštinu jako mateřský jazyk kolem 500 milionů lidí, čímž se řadí na druhé místo hned za mandarínskou čínštinu. Po přičtení osob používajících španělštinu jako druhý jazyk dosáhneme počet 550 až 600 milionů lidí mluvících španělsky, čímž se tento jazyk řadí na čtvrté místo za mandarínčinu, angličtinu a hindštinu.

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.